UFG: Rośnie popularność bazy polis komunikacyjnych

0
468

80 procent – o tyle wzrosła w ciągu roku liczba właścicieli aut, którzy sprawdzili w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG historię swojego ubezpieczenia. To efekt nowych funkcjonalności, pozwalających każdemu właścicielowi pojazdu w Polsce pobranie elektronicznej historii ubezpieczenia oraz nowego przepisu, zwalniającego z obowiązku wożenia przy sobie dokumentu potwierdzającego wykupienie OC.

– Do wzrostu zainteresowania bazą UFG przyczyniły się z pewnością udostępnione przez nas rok temu nowe funkcjonalności umożliwiające łatwe pobranie online własnej pełnej historii ubezpieczenia OC i AC – mówi Iwona Woźniak Sadek, dyrektor Biura Obsługi Klienta UFG. – Ciekawość kierowców wzmógł również nowy przepis, który zwolnił z obowiązku wożenia ze sobą dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC – dodaje.

Od 1 października 2018 r. policja nie ukarze już mandatem kierowcy, który nie ma przy sobie tego dokumentu, tylko sprawdzi posiadanie polisy OC w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), zasilanej z bazy UFG. Z kolei ponad rok temu Fundusz rozszerzył zakres danych możliwych do pobrania online z bazy polis komunikacyjnych. Wcześniej właściciele pojazdów mogli sprawdzić tylko historię swojego ubezpieczenia OC za ostatnie pięć lat. Teraz mogą zrobić to za pełny okres ubezpieczenia, jak również sprawdzić tę historię dla polis AC (zarówno osoby fizyczne, jak i firmy).

Ponad ćwierć miliona zapytań

Do końca sierpnia 2019 r. właściciele pojazdów odpytali bazę UFG już ponad 280 tys. razy, (+80% r/r). Zainteresowanie swoimi danymi wykazują przede wszystkim trzydziestoletni mężczyźni, od których pochodzi ponad 42% zapytań. Najczęściej pobierane są dane dotyczące przebiegu OC i AC (blisko 70%): nazwy towarzystw – wystawców polis, okresy ważności umów ubezpieczenia, numery polis. Ponad 30% sprawdza swoją historię szkód, zawierającą dodatkowo liczbę, daty i wartości wypłaconych odszkodowań.

Zaświadczenie może się też przydać za granicą

Pobranie własnej historii polis komunikacyjnych z bazy UFG jest bezpłatne. Historia ubezpieczenia i szkód obejmuje informacje o polisach OC i AC wykupionych przez właściciela pojazdu oraz o wypadkach/szkodach spowodowanych przez danego kierowcę i wypłaconych z tego tytułu odszkodowaniach. W przypadku OC w bazie Funduszu dostępne są dane od 2004 r., natomiast dla AC – od 2006 r. To w tych latach, odpowiednio, wprowadzone zostały przepisy obligujące ubezpieczycieli do przesyłania informacji do UFG. Szczegółowy katalog danych gromadzonych w Ośrodku Informacji Funduszu określony jest w art.102 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Funkcjonalność obejmuje również informacje dotyczące historii szkód kierowców prowadzących nie swoje pojazdy, np. należące do członków rodziny czy służbowe. Pobierane zaświadczenia dostępne są również w językach angielskim i niemieckim i mogą być przedstawiane ubezpieczycielom za granicą. Te zakłady mogą sprawdzić online wiarygodność przedstawianego zaświadczenia. Potrzebny jest do tego PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie oraz specjalny kod podany na tym dokumencie w formacie PDF. Sprawdzenia można dokonać na stronie UFG w zakładce „zaświadczenia”.

Czasem OC nie jest widoczne w bazie

Fundusz przyznaje, że zdarzają się przypadki, gdy OC nie jest widoczne w CEPiK-u, choć widnieje w bazie UFG. – Miesięcznie otrzymujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu takich reklamacji i wyjaśniamy je z firmą ubezpieczeniową, która wystawiła polisę – przyznaje Robert Stachura, wicedyrektor Ośrodka Informacji UFG. – Najczęściej jest to efekt problemu niezgodności danych i po poprawieniu ich przez ubezpieczyciela przekazujemy je ponownie do CEPiK-u – wyjaśnia.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl