UKNF uruchomił wyszukiwarkę pośredników notyfikowanych w Polsce

0
786

Z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przygotowany został Wykaz Pośredników Notyfikowanych w Polsce, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej i prowadzących działalność na terenie RP.

Dane zawarte w Wykazie Pośredników Notyfikowanych w Polsce pochodzą z informacji przekazywanych przez właściwe organy rejestrowe państw członkowskich UE. Wykaz jest dostępny za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej pod adresem: https://wpn.knf.gov.pl 

(AM, źródło: UKNF)