UKNF ustalił maksymalną stopę techniczną na poziomie 3,08%

0
1097

19 stycznia 2024 roku w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego został ogłoszony komunikat KNF z 17 stycznia 2024 r. w sprawie wysokości maksymalnej stopy technicznej. Jej poziom obowiązujący od 1 maja tego roku będzie wynosić 3,08%.

Stopa techniczna to stopa oprocentowania stosowana przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie oraz rezerw na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Sposób określania maksymalnej stopy technicznej, którą mogą posługiwać się ubezpieczyciele, ustala rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

(AM, źródło: KNF)