UnipolSai: Koronawirus nie przeszkadza iść po zysk

0
366

Drugi największy ubezpieczyciel włoski, UnipolSai potwierdził swój całoroczny cel zysku po osiągnięciu 37,7% wzrostu zarobków za 9 miesięcy roku, pomimo niepewności co do perspektywy ekonomicznej, spowodowanej drugą falą pandemii Covid-19.

Skonsolidowany zysk firmy za pierwsze 9 miesięcy 2020 r. wyniósł 701 mln euro, podczas gdy przed rokiem było to 509 mln euro. Do wzrostu zysku przyczynił się biznes majątkowy, przynoszący najwyższe przychody. Wyniki III kwartału były zgodne z przewidywaniami analityków.

„Uzyskane wyniki i obecnie dostępne informacje pozwalają nam potwierdzić, że przychody z działalności operacyjnej za bieżący rok są zgodne z celami ustanowionymi w planie na lata 2019–2021” – podano w oświadczeniu. Według tego planu ubezpieczyciel ma osiągnąć skumulowany zysk netto w wysokości 2 mld euro. Składka spadła o 13,7%, do 8,6 mld euro, za sprawą 27,2% spadku w biznesie życiowym. Przychody z ubezpieczeń non-life zmniejszyły się o 3,6%. Szkodowość w komunikacji skoczyła w górę w III kw. w porównaniu z poprzednim, wraz ze wzrostem nasilenia ruchu będącego skutkiem poluzowania restrykcji. Współczynnik łączony UnipolSai w ubezpieczeniach majątkowych za okres 9 miesięcy wyniósł 86%, był więc lepszy niż 94,1% rok wcześniej, ale pogorszył się w stosunku do 82,1% na koniec I półrocza. Współczynnik wypłacalności, miara siły finansowej, uległ poprawie do 284%, z 272% na koniec I poł. br.

W celu ochrony swoich rezerw kapitałowych UnipolSai zmniejszył udział włoskich obligacji skarbowych w swoim portfelu z 50,1% w 2019 r. do 42,9%. Od ubezpieczycieli europejskich wymagane jest księgowanie inwestycji w obligacje skarbowe zgodnie z wartością rynkową, co umożliwia obliczanie współczynników kapitałowego i wypłacalności.

(AC, źródło: Reuters)