UNIQA coraz bardziej rentowna

0
146

Ze składką przypisaną w wysokości 4827,2 mln euro i zyskiem przed opodatkowaniem na poziomie 298,7 mln euro UNIQA Insurance Group AG pomyślnie zakończyła trzeci kwartał 2021 r.

– Podobnie jak w pierwszej połowie roku, nasz dalszy doskonały rozwój biznesowy w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku opiera się na underwritingu, jak również na oczekiwanych pozytywnych efektach udanej integracji byłych spółek AXA w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

Pomimo wysokich, sięgających prawie 200 mln euro brutto, kosztów szkód burzowych w Austrii i Czechach – zwłaszcza w miesiącach letnich – wskaźnik mieszany poprawił się z 95,9% do 94,2%.

– Dzięki bardzo dobrym wynikom w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku byliśmy w stanie położyć solidne fundamenty pod nasze ambitne cele rozwojowe w pierwszym roku wdrażania naszej strategii grupy UNIQA 3.0 – dodał Andreas Brandstetter. 

Podstawowe założenia UNIQA 3.0 to: średni roczny wzrost składki o 3%, dalsze obniżenie wskaźnika kosztów, trwała poprawa wskaźnika mieszanego do około 93% do 2025 roku oraz zwrot z kapitału własnego stale powyżej 9% jako podstawa progresywnego wzrostu dywidendy.

Przypis składki UNIQA wzrósł o 18% r/r, do 4827,2 mln euro, natomiast wynik inwestycyjny UNIQA wzrósł do 417,8 mln euro. Współczynnik Solvency II utrzymał się na poziomie około 197%.

(AM, źródło: UNIQA)