UNIQA: Dwuletnie umowy dla fabrycznie nowych pojazdów

0
1502

W ramach oferty ubezpieczeń komunikacyjnych UNIQA umożliwia zawarcie umowy na 24 miesiące dla fabrycznie nowych pojazdów. Oferowane w ramach takiej umowy AC zawiera Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia plus na wartość fakturową. Z kolei szkoda w pierwszym roku polisowym nie powoduje rekalkulacji składki z tego tytułu na kolejny rok.

– Nasza propozycja odpowiada na obawy tych, którzy martwią się zmianą wartości swojego nowego pojazdu w pierwszym okresie użytkowania czy też w wyniku jakiegoś przykrego zdarzenia drogowego. Niezależnie od tego, co się wydarzy, gwarantujemy te same warunki ubezpieczenia w drugim roku ochrony. Jeśli natomiast klient uzna, że chce wypowiedzieć umowę na koniec pierwszego roku, zachowa do tego pełne prawo – wyjaśnia Jacek Rink, dyrektor Działu Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych UNIQA.

Wypłata do 110% sumy

Umowy dwuletnie z Gwarantowaną Sumą Ubezpieczenia plus (GSU+) w autocasco dla fabrycznie nowych pojazdów oznaczają, że w polisie pojazd zachowa swoją wartość fabryczną na drugi rok jego eksploatacji. W odróżnieniu od powszechnie występujących na rynku klauzul stałej sumy ubezpieczenia, GSU+ gwarantuje, że w przypadku wzrostu wartości pojazdu UNIQA będzie mogła wypłacić nawet 110% sumy ubezpieczenia.

Z uwagi na wymogi ustawowe dwuletnia oferta UNIQA składa się z dwóch umów 12-miesięcznych w ramach jednego druku polisowego. Składka za dwa lata trwania ochrony ubezpieczeniowej jest z góry znana na etapie składania wniosku. Klient może ją opłacić w dwóch ratach rocznych lub czterech ratach półrocznych. Po zakończeniu umowy dwuletniej kolejne wznowienia ubezpieczyciel oferuje w cyklu rocznym.

Zmiany w pierwszym roku przechodzą na drugi

Zarówno w zakresie OC, jak i ubezpieczeń dobrowolnych klient zachowuje możliwość wypowiedzenia umowy na koniec pierwszego roku. W takich przypadkach obowiązują identyczne terminy, co w przypadku polis rocznych. Jeżeli klient sprzeda pojazd w pierwszym roku trwania umowy, to rozwiąże się ona wraz z jego końcem, a umowa na drugi rok nie przejdzie na nowego nabywcę. Automatyzm ten działa również w przypadku rozwiązania umowy dwuletniej w trakcie trwania pierwszego roku umowy w wyniku np. wypowiedzenia nabywcy czy wyrejestrowania pojazdu.

Wszystkie zmiany na umowie dwuletniej, które zostaną wprowadzone w pierwszym roku trwania umowy (np. zmiana zakresu ochrony, aktualizacja danych pojazdu/klienta), automatycznie przeniosą się także na drugi rok umowy.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl