UNIQA działa na rzecz poszkodowanych w wypadku w Szczecinie

0
1642

W związku z wypadkiem w Szczecinie UNIQA poinformowała, że pojazd uczestniczący w zdarzeniu był ubezpieczony u niej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakład zadeklarował, że jest w pełni przygotowany, by wesprzeć poszkodowanych oraz poinformował o podjęciu konkretnych działań.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 1 marca o godz. 15.30 w centrum Szczecina. Auto osobowe prowadzone przez mieszkańca miasta wjechało w grupę osób na placu Rodła, a następnie, kilkadziesiąt metrów dalej, prowadzący doprowadził do kolizji, w której uczestniczyły trzy pojazdy. W zdarzeniu ucierpiało w sumie dwadzieścia osób.

Auto sprawcy miało OC ppm. w UNIQA. Dlatego zakład jeszcze 1 marca:

  • uruchomił numer telefonu do zgłoszeń szkód powstałych w wyniku zdarzenia,
  • zorganizował wsparcie psychologiczne dla poszkodowanych u jednego ze swoich partnerów medycznych,
  • nawiązał kontakt z brokerem, który współpracuje z wojewodą i prezydentem Szczecina ustalając wspólny sposób działania,
  • nawiązał kontakt z Działem Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie miasta Szczecin, podając wszystkie informacje niezbędne do zgłaszania szkód i zakres świadczonej pomocy.

Jednocześnie w odniesieniu do szkód osobowych UNIQA deklaruje gotowość do niezwłocznej wypłaty zaliczek w ramach umowy ubezpieczenia OC ppm. Takie zaliczki mogą zostać przeznaczone na pokrycie np. bieżących kosztów leczenia. Po uzyskaniu dokumentacji medycznej firma rozpocznie kompleksowy proces likwidacji szkód osobowych. Z kolei właściciele uszkodzonych pojazdów mogą składać wnioski o wypłatę odszkodowania.

(AM, źródło: UNIQA, media)