UNIQA może przejąć AXA TFI

0
488

6 października Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła, że nie ma podstaw do sprzeciwu wobec zamiaru UNIQA Insurance Group AG z siedzibą w Wiedniu, by stać się pośrednim podmiotem dominującym AXA TFI. W ten sposób austriacka grupa ma już komplet zgód nadzoru niezbędnych do przejęcia czterech podmiotów francuskiego ubezpieczyciela w naszym kraju. 18 września KNF wyraziła bowiem zgodę na akwizycję towarzystw ubezpieczeń AXA oraz jej powszechnego towarzystwa emerytalnego.

Do finalizacji transakcji zakupu spółek AXA przez UNIQA wymagane są jeszcze decyzje nadzoru czeskiego i słowackiego, co ma nastąpić przed końcem IV kwartału. 30 lipca zgodę na przejęcie spółek AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji wyraziła już Komisja Europejska. KE uznała, że akwizycja nie rodzi żadnych zagrożeń dla konkurencji i bezwarunkowo je zatwierdziła.

Pełna integracja AXA z UNIQA odbędzie się na mocy prawnego połączenia spółek ubezpieczeniowych, na które ponownie musi wyrazić zgodę KNF. Obaj ubezpieczyciele spodziewają się, że nastąpi to przed końcem I półrocza 2021 roku. Po uzyskaniu zgody Komisji nastąpi połączenie prawne, w wyniku którego marka AXA zniknie z Polski, a jej klienci, partnerzy i pracownicy będą związani umowami z UNIQA.

Więcej na temat przejęcia spółek AXA przez UNIQA:

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl