UNIQA Polska: Niższe przychody, wyższa rentowność

0
531

Ograniczanie udziału ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu majątkowym na rzecz bardziej rentownych produktów z pozostałych segmentów było główną przyczyną spadku przypisu UNIQA w Polsce w pierwszej połowie tego roku. Czynnik ten przełożył się jednocześnie na wyraźna poprawę wyniku technicznego, widoczną zarówno w wynikach towarzystwa majątkowego, jak i całej grupy.

Łączny przypis składki UNIQA Polska wyniósł 658,6 mln zł. To o 7% mniej niż rok wcześniej (709 mln zł). Do spadku wyniku sprzedażowego przyczyniło się pogorszenie rezultatów z ubezpieczeń komunikacyjnych (-15,6% r/r) zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. – Ograniczamy udział ubezpieczeń komunikacyjnych w naszym portfelu, stawiamy na wzrost w rentownych liniach biznesu. To jest nasz podstawowy cel. Nie interesuje nas zdobywanie portfela za wszelką cenę – mówi Adam Łoziak, wiceprezes ds. klienta UNIQA Polska.

Spółki ubezpieczeniowe UNIQA w Polsce wypracowały 25,5 mln zł zysku brutto na koniec czerwca 2019 r., wobec 31,9 mln zł przed rokiem (według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, MSSF). Wynik netto wyniósł 20,2 mln zł, wobec 25,5 mln zł na koniec I półrocza 2018 roku.

– Wpływ na wynik ma spółka majątkowa, która osiągnęła niższy zysk. To efekt niższego poziomu dochodów z lokat, związanego z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Cieszy nas wzrost sprzedaży rentownych ubezpieczeń majątkowych przy wciąż poprawiającej się rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych. To pozwoliło na uzyskanie w I półroczu 2019 roku zysku technicznego w kwocie 21,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 4,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – komentuje Jakub Machnik, wiceprezes ds. finansów i ryzyka UNIQA Polska.

W pierwszym półroczu 2019 r. klienci UNIQA otrzymali prawie 460 mln zł z tytułu ubezpieczeń. Towarzystwo pomogło 82,3 tys. klientom posiadającym ubezpieczenia majątkowe i wydało prawie 20 tys. decyzji dotyczących świadczeń życiowych.

– Proste świadczenia życiowe obsługujemy średnio w 2 dni. Stale poprawiamy posprzedażową obsługę klientów. Przebudowaliśmy formularz zgłoszeń szkód na stronie www, żeby były przyjazne dla klienta. Od tego roku wykorzystujemy notatki policyjne, które przyspieszają likwidację szkód osobowych. Wysyłamy cykliczną informację o statusie szkody do klienta via e-mail lub SMS. I badamy satysfakcję klientów na każdym etapie postępowania likwidacyjnego – po zgłoszeniu, po oględzinach, po wydanej decyzji. I już czekają kolejne usprawnienia dla klientów – mówi Daniela Sotirovic, członek zarządu ds. wsparcia klienta UNIQA Polska.

Biznes majątkowy

UNIQA TU zebrało 607,85 mln zł składek brutto, o blisko 31 mln zł mniej niż rok wcześniej (648,78 mln zł). W biznesie majątkowym o 6,2%, do 146,8 mln zł (138,2 mln zł przed rokiem) wzrósł segment UNIQA dla Mieszkalnictwa. Rozwijał się zarówno portfel  ubezpieczeń dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jak i ubezpieczeń mieszkań kierowanych do mieszkańców spółdzielni. W pozostałych dwóch segmentach UNIQA dla Ciebie (klienci indywidualni) i UNIQA dla Biznesu (klienci biznesowi) przypis składki wyniósł odpowiednio 241,1 mln zł (-14% r/r) i 270,7 mln zł (-6% r/r).

W pierwszej połowie obecnego roku spółka majątkowa UNIQA wypłaciła 347,62 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – niemal tyle samo, co przed rokiem (348,95 mln zł) Szkodowość brutto sięgnęła 59,2%, co było wynikiem lepszym od ubiegłorocznego (62,4%). Wynik techniczny uplasował się na poziomie 21,52 mln zł, o 4,4% wyższym od odnotowanego na koniec czerwca 2018 r. (20,59 mln zł). Zysk netto według MSSF sięgnął 18,2 mln zł, wobec 23,6 mln zł osiągniętych rok wcześniej, co oznaczało spadek o 22,9% r/r (17,03 mln zł vs. 21,56 mln zł wg PSR).

Wypłacalność SCR uplasowała się na poziomie 175,9%.

Biznes życiowy

Z kolei UNIQA TUnŻ zebrało 50,74 mln zł składek, wobec 60,21 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Spółka wypłaciła też 112,1 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (248,77 mln zł). Zysk techniczny spadł z 2,86 mln zł do 2,71 mln zł (-5,3% r/r), natomiast zysk netto według MSSF wyniósł 2,01 mln zł (1,88 mln zł przed rokiem).

Wskaźnik wypłacalności SCR sięgnął 316%.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl