UNIQA ukarana za opieszałość w wypłacie odszkodowań

0
561

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 1 października decyzję nakładającą na majątkową spółkę UNIQA kary pieniężne w łącznej wysokości 51 tys. zł.

Ubezpieczyciel został ukarany za ogółem 12 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w związku ze stwierdzeniem opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Towarzystwo podjęło szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości. KNF podkreśliła, że te posunięcia zostały uwzględnione przy wymiarze kary.

(AM, źródło: UNIQA)