UNIQA woli kontynuację od rewolucji

0
855

Po przeprowadzeniu prawnego i operacyjnego połączenia z przejętymi spółkami AXA w Polsce podstawą strategii UNIQA będzie rentowny wzrost oraz postawienie klienta w centrum uwagi. Realizacja tych celów ma się odbywać poprzez wykorzystanie najlepszych elementów obu firm: produktów, procesów, a przede wszystkim zespołów. Ubezpieczyciel zamiast rewolucji wybierze kontynuację rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć, ale jednak wprowadzi pewne nowości.

9 kwietnia UNIQA Polska i przejęte przez nią spółki AXA w Polsce stały się jednym organizmem prawnym. W wyniku intensywnych prac przeprowadzonych w ciągu kolejnych dwóch dni dokonano fuzji operacyjnej.

– Staliśmy się dużym, uniwersalnym ubezpieczycielem. Działamy we wszystkich możliwych kanałach. Obsługujemy razem 5 mln klientów, generujemy 4 mld zł składki. Na koniec 2020 r. byliśmy piątą największą grupą ubezpieczeniową w Polsce – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Marcin Nedwidek, prezes UNIQA po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z wypowiedzi członków zarządu ubezpieczyciela, jakie padły podczas konferencji, wynika, że nowa UNIQA będzie kontynuować bankowo-pożyczkowe partnerstwa AXA z mBankiem i Providentem. Rewolucji nie będzie także w obszarze affinity, obszarze mieszkalnictwa oraz segmencie klientów korporacyjnych, gdzie według nadzorującego tę działalność członka zarządu Adama Łoziaka obie firmy bardzo dobrze się uzupełniają. Wskazał, że UNIQA była mocniejsza w sektorze mniejszych klientów korporacyjnych, natomiast AXA – w sektorze dużych korporacji. Oba zakłady uzupełniają się również w przypadku produktów ochronnych dla korpo oraz sieciach sprzedaży. W tym ostatnim obszarze AXA koncentrowała się na współpracy z największymi graczami na rynku, zaś UNIQA na silnej współpracy z brokerami oraz rozbudowanej sieci agencyjnej.

Marcin Nedwidek, który nadzoruje obszar klienta detalicznego, zaznaczył, że głównym celem UNIQA jest klientocentryczność. Dlatego ubezpieczyciel zdecydował się na śmiały ruch.

– Jako jeden z niewielu ubezpieczycieli na rynku postanowiliśmy całkowicie połączyć obszar ubezpieczeń na życie i majątkowych. Stawiamy klienta w centrum – zaznaczył Marcin Nedwidek.

Podkreślił, że UNIQA ma bardzo rozległą sieć dystrybucji, która umożliwia dotarcie do klientów wieloma kanałami. – Skomplikowaną dystrybucję łączymy z koncepcją omnikanałowości. We wszystkich kanałach oferujemy ten sam produkt. Kluczowym wyróżnikiem jest omnikanałowość – zaznaczył prezes.

Nowością w UNIQA w Polsce będą obszary: zarządzania aktywami oraz emerytalny. Dla UNIQA TFI jednym z priorytetowych obszarów działania będą pracownicze plany kapitałowe.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl