UNIQA z wyraźnym wzrostem sprzedaży w I kwartale

0
368

W pierwszych trzech miesiącach tego roku UNIQA Insurance Group AG odnotowała 6,5% wzrostu przypisu składki do poziomu 1980 mln euro. Grupa poinformowała, że poprawa rezultatu sprzedażowego względem analogicznego okresu 2022 r. jest w głównej mierze zasługą silnego wzrostu w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

Składka przypisana w ubezpieczeniach majątkach osobowych i osobowych wzrosła o 9,8%, do 1211 mln euro. Wskaźnik mieszany brutto osiągnął poziom 88,7%. Z kolei w ubezpieczeniach zdrowotnych odnotowano wzrost przypisu składki o 6,2%, do 346 mln euro. Natomiast w ubezpieczeniach na życie nastąpił spadek wartości zebranych składek o 1,8% do 423 mln euro.

Stosunkowo niski poziom wartości poważnych szkód oraz strat pogodowych sprawił, że wynik techniczny UNIQA wyniósł 133 mln euro. Z kolei dochód z inwestycji netto na poziomie 124 mln euro znacznie przekroczył oczekiwania. Kwartalny zysk brutto wyniósł 124 mln euro. Współczynnik kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) według Solvency II uplasował się na poziomie 253%, o 7 pkt. proc. wyższym od wartości z 31 grudnia 2022 r.

UNIQA nadal spodziewa się solidnych i stabilnych zysków z podstawowej działalności ubezpieczeniowej zarówno w Austrii, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Ubezpieczyciel zastrzega jednak, że niemożliwe jest przedstawienie wiarygodnej prognozy na cały rok finansowy ze względu na wojnę w Ukrainie i utrzymującą się niepewność na rynkach kapitałowych.

(AM, źródło: xprimm)