Unum: Pandemia spowodowała znaczący wzrost wypłat świadczeń

0
215

Unum Życie TUiR S.A. wypłaciło swoim klientom 144,7 mln zł świadczeń z tytułu działalności bezpośredniej w okresie od lipca 2020 do połowy 2021 roku. To o 29,3% więcej niż wartość świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.

Wzrost wypłaty świadczeń w ostatnim roku wynika głównie ze zwiększonej śmiertelności związanej z pandemią oraz wzrostu portfela ubezpieczeń. Łączna kwota wypłat, gdzie bezpośrednią przyczyną zgonu był Covid-19, to 9,4 mln zł – inofrmuje Iwona Wiśniewska-Jacak, Dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń.

Najwyższe jednorazowe świadczenie wypłacone w okresie od lipca 2020 do połowy 2021 roku w polisie indywidualnej wyniosło 2 mln zł, a w polisie grupowej – 823 tys. zł.

Pandemia unaoczniła wielu osobom, że to, co do tej pory wydawało się nieprawdopodobne, dziś stanowi realne zagrożenie, dlatego Polacy częściej i chętniej sięgają po polisy, które mają zabezpieczyć ich na wypadek utraty zdrowia lub życia. Widoczne jest to również w wynikach sprzedaży polis w Unum Życie. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych z działalności bezpośredniej za okres od połowy 2020 roku do połowy 2021 roku jest o 9% wyższa od wyniku sprzed roku, a jej wartość za ten okres wynosi 219,0 mln zł. Natomiast w ramach ubezpieczeń grupowych wartość przypisanej składki wyniosła 128,9 mln zł i jest wyższa o 16,2% od wyniku z analogicznego okresu z poprzedniego roku.

(KS, źródło: Unum)