Unum Życie sprzedaje i wypłaca więcej

0
421

Od początku lipca 2019 r. do połowy 2020 r. Unum Życie TUiR wypłaciło swoim klientom 111,9 mln zł świadczeń z działalności bezpośredniej. To o 15,5% więcej niż rok wcześniej.

Najwyższe jednorazowe świadczenie wypłacone z polisy indywidualnej wyniosło 1 365 000 zł, natomiast z polisy grupowej – 1 246 000 zł.

Przez ostatnie dwanaście miesięcy wyraźnej poprawie uległ też wynik sprzedażowy Unum Życie. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych (działalność bezpośrednia) była wyższa o 9,5% r/r, plasując się na poziomie 199,4 mln zł. Natomiast przypis składki w ramach ubezpieczeń grupowych wyniósł 112,4 mln zł (+18,3% r/r).

(AM, źródło: Unum Życie)