UODO: Nowa struktura i logo

0
560

Po półtora roku funkcjonowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zmieni się struktura tego organu. Oprócz powołania nowych komórek wewnętrznych, instytucja zmieni też swoje logo.

– Doświadczenia zebrane od 25 maja 2018 roku, gdy rozpoczęliśmy stosowanie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwidoczniły konieczność wprowadzenia zmian, by Urząd był bliżej obywateli i działał skuteczniej. Konieczne jest więc zmodyfikowanie struktury, by usprawnić działania, które przełożą się na lepszą ochronę danych osobowych obywateli – powiedział Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W miejsce dotychczasowych zespołów tematycznych, które zajmują się nie tylko rozpatrywaniem skarg, ale i opiniowaniem projektów aktów prawnych, działalnością edukacyjną, prowadzeniem kontroli, obsługą zgłaszanych przez administratorów naruszeń oraz innymi zadaniami, zostaną utworzone departamenty. Nie będą one kompleksowo zajmować się poszczególnym sektorem, ale skupią się na realizacji konkretnych zadań. W efekcie tej zmiany np. skargi będą w kompetencjach jednego departamentu, a kontrolami czy naruszeniami zajmie się inna komórka.

Gwałtowny wzrost liczby skarg po 25 maja 2018 r. (około 2,9 tys. w 2017 r., po 25 maja 2018 roku wpłynęło ich prawie 4,5 tys., a w tym roku już jest ich blisko 7 tys.) skłonił Urząd do utworzenia Departamentu Skarg, w ramach którego powstaną wydziały z podziałem na poszczególne sektory. W związku z tym np. skargi na samorządy czy różne urzędy trafią do Wydziału ds. Sektora Publicznego. Te zaś związane z nieprawidłowościami u administratorów działających w prywatnych firmach obsłuży Wydział ds. Sektora Prywatnego. Skargami pacjentów, pracowników, uczniów i ich opiekunów zajmie się Wydział ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa. Te, które wpłyną na działalność banków, operatorów telefonii czy towarzystw ubezpieczeniowych rozpatrzy Wydział ds. Sektora Finansowego, Ubezpieczeń i Telekomunikacji.

– Dotychczasowy podział spraw na sektory tematyczne okazał się działaniem w dobrym kierunku. Chcąc jednak zwiększyć efektywność prowadzonych postępowań, podjęliśmy decyzję o stworzeniu Departamentu Skarg, którego pracownicy będą mogli skupić się wyłącznie na rozpatrywaniu skarg obywateli. Rozpatrywanie skarg jest jednym z głównych zadań organu nadzorczego, a ich ilość stale rośnie. Urząd prowadzi obecnie rekrutację, żeby sprostać temu wyzwaniu – dodał Jan Nowak.

Zadania w  zakresie obsługi zgłaszanych przez administratorów naruszeń ochrony danych osobowych i przeprowadzanie kontroli u administratorów zostaną powierzone Departamentowi Kontroli i Naruszeń, który będzie miał dwa wydziały – kontroli i naruszeń. Na Departament Orzecznictwa i Legislacji złożą się trzy wydziały. Będą to: Wydział Legislacji, Wydział Współpracy z Inspektorami Ochrony Danych oraz Wydział Kodeksów i Certyfikacji.

Powstanie też Departament ds. Komunikacji Społecznej. W jego kompetencjach znajdą się relacje z mediami oraz skuteczne informowanie obywateli na temat przysługujących im praw i działalności UODO (w tym infolinie). Celem jest zarówno edukacja społeczeństwa na temat przepisów o ochronie danych osobowych i kształtowanie świadomości w tym zakresie, jak i informowanie o bieżących działaniach UODO, zmianach prawnych czy zmieniającej się rzeczywistości technologicznej, która coraz chętniej korzysta z danych na nasz temat.

Wraz z nową strukturą zostało zmienione także logo Urzędu.

– Chcemy być Urzędem nowoczesnym i przyjaznym obywatelom i nowe logo ma to także odzwierciedlać – podsumował Jan Nowak.

(AM, źródło: UODO)