UOKiK: Ponad 400 mln zł kar w 2022 roku. Wśród ukaranych ubezpieczyciele

0
791

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ponad 950 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. UOKiK nałożył też kary finansowe w łącznej wysokości prawie 430 mln zł. Wśród ukaranych znaleźli się też przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego.

– Ubiegły rok to czas wytężonej pracy dla konsumentów i uczciwych przedsiębiorców, naznaczony popandemicznymi trudnościami, ale przede wszystkim wojną w Ukrainie. Wyzwaniom stawialiśmy czoła nie tylko monitorując rynek i przeciwdziałając nieuczciwym praktykom, ale także wspierając rząd w wypracowaniu i notyfikacji programów pomocowych.  W 2022 roku wyraźnie dostrzegane były nasze działania w sieci. Rozpoczęliśmy rewolucję w zakresie oznaczania treści komercyjnych w internecie, a także rozpoczęliśmy porządkowanie marketingu treści na portalach informacyjnych. Kwestionowaliśmy  praktyki przedsiębiorców e-commerce, którzy niestety coraz częściej wykorzystują wiedzę na temat zachowań konsumenckich do nieuczciwego wpływania na decyzje zakupowe, w tym tzw. dark patterns. W tę tematykę naturalnie wpisują się wydane pod koniec roku dwie ważne decyzje wobec Allegro, które pokazują, że pod jednym dachem myślimy zarówno o ochronie konkurencji, jak i konsumentów. Łącznie wydaliśmy prawie tysiąc decyzji i nałożyliśmy blisko 430 mln zł kar  powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W 2022 roku prezes UOKiK wszczął m.in. 97 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także 203 postępowania wyjaśniające. Wydał 58 decyzji, w których nałożył łącznie ponad 102 mln zł sankcji pieniężnych. Urząd podejmował również działania miękkie: wystosował 363 wystąpienia do przedsiębiorców z zakresu ochrony konsumentów. Ponadto 251 razy wydał istotny pogląd w sprawie dla osób walczących o swoje prawa w sądzie.

Do istotnych działań Urzędu zaliczono m.in. interwencje podjęte wobec ubezpieczycieli oferujących indywidualne ubezpieczenia na życie z UFK, którzy stosowali niedozwolone postanowienia umowne mające zniechęcić konsumentów do wypowiedzenia umów w pierwszych latach ich zawarcia. Decyzje dotyczyły MetLife (obecnie Nationale-Nederlanden), ukaranego kwotą ponad 5,2 mln zł oraz UNIQA Życie (wcześniej AXA Życie ), na którą została nałożona sankcja ponad 10 mln zł.

(AM, źródło: UOKiK)