UOKiK przekonał Compensę Życie do wypłaty rekompensat

0
532

Prezes UOKiK zakwestionował praktykę, w ramach której Compensa Życie uznawała brak reakcji klienta na ofertę dodatkowej ochrony za wyższą składkę za wyrażenie zgody, i zobowiązał spółkę do jej zaniechania oraz usunięcia skutków naruszeń. Ubezpieczyciel zawiadomi konsumentów, że mogą anulować zmiany w umowie wprowadzone bez ich zgody i odzyskać pobrane składki za dodatkową ochronę.

Zakwestionowana przez prezesa Urzędu praktyka stanowiła rozszerzenie zakresu ochrony np. na pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w zamian za wyższą składkę. Spółka wymagała, aby osoby niezainteresowane ofertą zawiadomiły ją o tym. Konsumenci, którzy tego nie zrobili, a opłacali składkę w dotychczasowej wysokości, byli informowani o niedopłacie i wzywani do uzupełnienia brakującej kwoty.

– Tak ważne zmiany w umowie ubezpieczeniowej, jak rozszerzenie jej zakresu i podniesienie wysokości składki, wymagają wyraźnej zgody konsumenta. W żadnym wypadku nie można za nią uznać braku reakcji na pismo. Przedsiębiorca nie może obarczać konsumenta koniecznością podejmowania działań w sprawie oferty, którą ten nie jest zainteresowany – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W jego decyzji Compensa została zobowiązana do zaniechania zakwestionowanej praktyki i usunięcia jej skutków. Dzięki temu uniknęła kary finansowej. Konsumenci, których umowa ubezpieczeniowa została zmieniona bez ich wyraźnej zgody, mogą złożyć wniosek o anulowanie zmian. W takiej sytuacji Compensa zwróci im równowartość pobranych składek za dodatkową ochronę albo zaliczy je na poczet kolejnych płatności. Dotyczy to zarówno obecnych klientów spółki, jak i osób, których umowy ubezpieczenia już wygasły.

(AM, źródło: UOKiK)