UOKiK zgodził się na przejęcie Eins Polska przez Acrisure

0
746

Zniknął warunek zawieszający transakcję przejęcia przez Acrisure CEE kontroli nad spółkami Einsre oraz Energia Plus i ich podmiotów zależnych, m.in. Eins Polska. 1 grudnia zgodę na tę koncentrację wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Acrisure ogłosił zawarcie porozumienia z właścicielami Eins Polska w zakresie zakupu 100% udziałów w spółkach grupy w dniu 17 października. Głównym przedmiotem działalności operacyjnej przejmowanych podmiotów jest pośrednictwo ubezpieczeniowe w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych i assistance na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego Euroins.

Dzięki akwizycji broker rozbuduje zakres swoich usług dla klientów z Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce Acrisure był dotychczas obecny jako właściciel Grupy Unilink oraz strategiczny partner Smartt Re.

Sygnatura sprawy: DKK-2.421.73.2023, decyzja nr DKK-291/2023 z 1 grudnia 2023 roku.

(am)