Uproszczona likwidacja szkód dla rodzin poległych górników

0
887

Jastrzębska Spółka Węglowa zapewniła, że rodziny górników, którzy zginęli w kopalniach Pniówek i Ruchu Zofiówka, oraz poszkodowani w tych zdarzeniach mogą liczyć na pomoc i wsparcie. JSW obecnie świadczy pomoc w formalnościach czy wsparcie w procedurach wypłat.

Zarząd JSW podjął też decyzję o wypłacie rodzinom ofiar odprawy pośmiertnej niezależnie od świadczenia ubezpieczyciela. – Nie zapominamy o rodzinach dotkniętych tragedią w Pniówku i Zofiówce. Naszym obowiązkiem jest otoczenie ich opieką nie tylko w czasie trwania akcji ratowniczej, ale również teraz, kiedy trzeba załatwiać sprawy formalne. Zarząd JSW, dyrekcje kopalń, prezesi spółek zależnych zrobią wszystko, aby ten proces przebiegał sprawnie, bez zbędnej zwłoki, z jak najmniejszym obciążeniem dla rodzin – powiedział Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Dzięki wsparciu PZU Życie oraz spółki JSU (zajmującej się ubezpieczeniami i turystyką w Grupie Kapitałowej JSW) rodziny poszkodowanych będą mogły skorzystać z uproszonej procedury realizacji świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczenia grupowego dla pracowników JSW. PZU Życie podjął decyzję o możliwości wypłaty zaliczki świadczeń z tytułu NNW jeszcze na etapie leczenia.

Również InterRisk wprowadził specjalny uproszczony tryb likwidacji szkód zgłoszonych z NNW, polegający m.in. na przyznaniu świadczenia w ciągu 3 dni roboczych na podstawie niezbędnych dokumentów. Towarzystwo wprowadziło też zasadę zaliczkowej wypłaty świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu, pomimo niezakończonego jeszcze procesu leczenia.

PZU Życie dodatkowo oferuje także możliwość zorganizowania dwutygodniowego turnusu terapeutyczno-wypoczynkowego dla dzieci poszkodowanych górników.

(AM, źródło: JSW)