USC ma obowiązek wydać ubezpieczycielowi kopię karty zgonu

0
498

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż urzędy stanu cywilnego nie mogą powoływać się na tajemnicę statystyczną i odmawiać zakładom ubezpieczeń kserokopii karty zgonów potrzebnych do ustalenia zasadności roszczeń – informuje „Rzeczpospolita”.

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy ubezpieczycielem a USC, który powołując się na prawo o aktach stanu cywilnego oraz art. 10 ustawy o statystyce publicznej, odmówił towarzystwu udostępnienia karty zgonu lub wskazania wystawiającej go placówki medycznej. Zakład nie dał jednak za wygraną i zarzucił urzędowi m.in. naruszenie art. 26 ust. 4 prawa o aktach stanu cywilnego w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Tych argumentów nie podzielił ani wojewoda, ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jednak NSA, do którego trafiła sprawa uznał, iż przepisy o statystyce publicznej i wywodzony z nich obowiązek ochrony nie mogą być powodem odmowy udostępnienia aktów zgonu towarzystwu. A co więcej, jak wskazał sędzia sprawozdawca Jan Szuma, art. 42 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej tworzy szczególne uprawnienie dla zakładów i dlatego powinny mieć one dostęp w spornym zakresie.

Wyrok jest prawomocny (sygnatura akt: II OSK 3051/19).

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 4 października Aleksandra Tarka Ubezpieczyciel uzyska dane z karty zgonu do wypłaty odszkodowania – rp.pl

 (AM, źródło: „Rzeczpospolita”)