VeloBank docenia postanowienia Rekomendacji U

0
450

26 czerwca uchwałą nr 243/2023 Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła i ogłosiła nową Rekomendację U. Akt dotyczący dobrych praktyk w zakresie bancassurance zastąpi Rekomendację U z czerwca 2014 r. – Nowa Rekomendacja U z pewnością oznacza dla całego rynku bancassurance pewne wyzwania związane z dostosowaniem się do nowych wytycznych. W VeloBanku wierzymy jednak, że są one potrzebne i dzięki nim jako rynek bancassurance będziemy mogli dostarczać klientom coraz lepsze produkty ubezpieczeniowe – uważa Michał Staniszewski, dyrektor Biura Bancassurance VeloBanku.

Nadzór wyjaśnił, że zastąpienie obowiązującej od 2014 r. rekomendacji jest niezbędne, gdyż od tego czasu zmieniły się przepisy dotyczące m.in. oferowania produktów ochronnych, co ma wpływ na sposób wykonywania działalności przez podmioty działające w obszarze bancassurance. Nowa Rekomendacja U rozszerza katalog jej adresatów o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (skok).

– Wejście w życie Rekomendacji U (z 2014 r. – AM) to była jednak „mała rewolucja” – z dnia na dzień niemal wszystkie banki zmieniły modele biznesowe, a popularne wcześniej ubezpieczenia grupowe odeszły do lamusa. Dziś, po 9 latach na pewno nikt nie ma wątpliwości, że tamte regulacje były jak najbardziej potrzebne i wniosły dużo dobrego na nasz rynek, jeśli chodzi o jakość produktów i ochronę, którą otrzymuje klient – wspomina Michał Staniszewski.

Przyjęta obecnie rekomendacja wprowadza nowe postanowienia dotyczące w szczególności:

  1. zapewnienia odpowiedniej wartości dla klienta produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI),
  2. sposobu oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance, 
  3. relacji banku/skok prowadzącego działalność w obszarze bancassurance z finansującym ubezpieczenie, który na podstawie umowy zawartej z bankiem/skok, zobowiązany jest pokryć koszty ochrony ubezpieczeniowej tego banku/skok,
  4. monitorowania, w ramach systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w banku/skok oraz przez komitet audytu, procesów związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych przez te podmioty.

– Cały czas przyglądamy się innym rynkom europejskim i widzimy, że już teraz bancassurance w Polsce w wielu przypadkach oferuje rozwiązania bardziej elastyczne, innowacyjne i lepiej dopasowane do potrzeb klienta niż dojrzałe rynki zachodniej Europy. Wierzymy, że nowa Rekomendacja, która stoi na straży dobra klienta, tylko ugruntuje pozycję naszego rynku jako lidera klientocentrycznych rozwiązań – deklaruje Michał Staniszewski.

KNF wyznaczyła bankom termin na dostosowanie się do rekomendacji do 1 lipca 2024 r.

– W VeloBanku prace związane z wdrożeniem nowych rozwiązań produktowych odpowiadających postanowieniom wchodzącej za rok nowej Rekomendacji U są już częściowo zakończone – już dziś ubezpieczenia spłaty kredytu dostępne w bieżącej ofercie odpowiadają jej wymogom – podkreśla Michał Staniszewski

AM, news@gu.com.pl

(źródło: zoom-bsc, gu.com.pl)