VH Polska rusza z ofertą dla rolników

0
302

1 marca VH Polska rozpoczął wiosenny, sezon ubezpieczeń upraw rolnych.  W tym roku, podobnie jak w ubiegłych, rolnicy będą mogli dobrać odpowiednią ochronę z linii Produktu Secufarm® Lato, ubezpieczając przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan i ogień. Ochroną objęte będą mogły zostać uprawy konwencjonalne, takie jak zboża, buraki, ziemniaki, kukurydza czy rzepak, oraz uprawy specjalne: warzywa i wybrane gatunki owoców. Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości do 65% – mówi Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży towarzystwa.

W odniesieniu do tradycyjnych upraw rolniczych, w ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska rolnicy, korzystając z dopłat z budżetu państwa do 65%, będą mogli ubezpieczyć się od takich ryzyk, jak grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny oraz ogień. Zakres ubezpieczenia powiększony o odpowiednie klauzule szczególne zakłada odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia bez udziałów własnych.

– Podobnie jak w ubiegłym sezonie po wykupieniu przez rolników ochrony od deszczu nawalnego będziemy odpowiadali zarówno za bezpośrednie skutki działania tego ryzyka, jak również za zastoiska wodne, bez konieczności wykupienia dodatkowej klauzuli – mówi Andrzej Janc. – Wyleganie zbóż spowodowane huraganami i deszczami nawalnymi również będzie ubezpieczane w formie zryczałtowanej. W poprzednim sezonie jako pierwsi na polskim rynku zaproponowaliśmy nowe podejście do ryzyka wylegania zbóż. W przypadku działania huraganu lub deszczu nawalnego prowadzących do wylegania w fazach rozwojowych od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej (60–85 BBCH) rolnik otrzyma odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 15% – dodaje. Ekspert szacuje, że sumy ubezpieczenia wzrosną nawet o 60% względem roku ubiegłego.

W 2022 roku do dyspozycji rolników rząd oddał 1,5 mld zł. Dla osób, które zdecydują się na zakup polisy w VH Polska między 1 a 7 marca w zakresie obejmującym ryzyko przymrozków wiosennych i klauzulę odpowiedzialności od 8% ubytku w plonie, ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o ryzyko tzw. wczesnych przymrozków. Oznacza to, że obejmie ona okres od 21 marca do 14 kwietnia, nie wcześniej jednak niż od osiągnięcia przez rośliny stadium 32 BBCH, z limitem odpowiedzialności do 15% sumy ubezpieczenia.

– Warto pamiętać o rozwiązaniach dla producentów warzyw i owoców. Konsumenci oczekują od rolników towarów o bardzo dobrej jakości i odpowiednim wyglądzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, ubezpieczamy warzywa i owoce od ryzyka gradu ze szczególnym naciskiem na utratę jakości, zwiększone koszty sortowania i ryzyko odbioru. W tym celu pośrednicy mogą zaoferować ochronę ubezpieczeniową rozbudowaną o specjalistyczne klauzule oparte o rynkowe normy jakości dla producentów zarówno owoców, jak i warzyw – podsumowuje Andrzej Janc.

(AM, źródło: VH Polska)