VIG może przejąć Aegona, NN Life ze zgodą na fuzję z Nationale-Nederlanden

0
941

Proces konsolidacji na polskim rynku ubezpieczeń przyspiesza. 26 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie NN Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji (poprzednio: MetLife TUnŻiR) z Nationale-Nederlanden TUnŻ. Poza tym KNF nie zgłosiła obiekcji wobec przejęcia życiowej spółki ubezpieczeniowej Aegon w Polsce przez Vienna Insurance Group.

Grupa NN ogłosiła zawarcie porozumienia w sprawie nabycia biznesu MetLife w Polsce i w Grecji w lipcu ubiegłego roku. Wartość transakcji oszacowano na 584 milionów euro. Przejęcie ma wzmocnić pozycję NN Group na rynku ubezpieczeń na życie oraz emerytalnym w Polsce. W naszym kraju udział NN w rynku ubezpieczeń na życie wzrośnie z 8% do 12%, z łącznym przypisem składki brutto na poziomie około 500 mln euro rocznie. Ponadto skala dystrybucji zostanie znacznie poszerzona dzięki dołączeniu 1200 doradców oraz zewnętrznym partnerstwom.

W grudniu 2021 r. NN Group ogłosiła, że uzyskała od Komisji Europejskiej zgodę na przejęcie w obu krajach i pozostało jej już tylko uzyskanie odrębnych zgód od polskich i greckich organów regulacyjnych. Proces przejęcia działalności MetLife w Grecji został zakończony 31 stycznia tego roku. W Polsce stało się to 22 kwietnia, po tym jak 14 kwietnia brak sprzeciwu wobec transakcji wyraziła KNF. Wtedy to też Paweł Kacprzyk, prezes zarządu Nationale-Nederlanden, został powołany na analogiczne stanowisko w MetLife TUnŻiR. 26 sierpnia jego nominację zatwierdziła KNF.

Od 1 sierpnia MetLife przyjęło nazwę NN Life TUnŻiR S.A. i działa pod logo Nationale-Nederlanden. Po fuzji prawnej, która planowana jest na styczeń 2023 r., spółka połączy się z Nationale-Nederlanden.

VIG o krok od przejęcia polskiego Aegona

Komisja stwierdziła też jednogłośnie brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego nabycia akcji Aegon TUnŻ w liczbie zapewniającej przekroczenie 1/2 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym spółki przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe oraz przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group. Ta decyzja nadzoru umożliwia pełną realizację umowy z 29 listopada 2020 roku, na mocy której VIG nabyła działalność ubezpieczeniową Aegon NV na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Turcji, a także jego fundusze emerytalne, spółki zarządzające aktywami oraz usługowe. Najcenniejszym aktywem przejmowanym w ramach transakcji jest Aegon na Węgrzech, który w chwili jej dokonywania zajmował 3. miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych i 7. na rynku ubezpieczeń na życie.

Wartość transakcji wyniosła 830 mln euro. Przejęcie wymagało niezbędnych zgód regulatorów oraz urzędów antymonopolowych. Zamknięcie miało nastąpić w drugiej połowie 2021 roku. Tymczasem 6 kwietnia VIG została poinformowana przez węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że nie wyrazi ono zgody na przejęcie lokalnych spółek Aegon.

W sierpniu na przejęcie zgodziła się Komisja Europejska. Jednak już we wrześniu wniesiona przez grupę i Aegon skarga na decyzję węgierskiego MSW została oddalona przez Sąd Metropolitalny w Budapeszcie. Ostatecznie jednak w grudniu 2021 r. udało się zawrzeć porozumienie. 23 marca tego roku, po uzyskaniu zgody lokalnych władz, Vienna Insurance Group sfinalizowała przejęcie działalności Aegona na Węgrzech.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl