VIG: Nowy dział wzmocni współpracę w ramach grupy

0
309

Vienna Insurance Group wzmacnia relacje pomiędzy swoimi spółkami za pomocą nowo utworzonego działu „CO³ – komunikacja, współpraca i kooperacja”. Celem przyświecającym powołaniu nowej komórki było zwiększenie nacisku na pobudzanie transgranicznej wymiany know-how oraz intensyfikację współpracy pomiędzy spółkami VIG zlokalizowanymi w tym samym kraju, dla wzmocnienia lokalnej strategii wielu marek.

Strategia VIG jest nastawiona na wzrost, zrównoważony rozwój, bliskość klienta i lokalną przedsiębiorczość. Dzielenie się know-how w ramach grupy ma zatem kluczowe znaczenie dla jej sukcesu. CO3 nadaje strukturę i przejrzystość transferowi wiedzy oraz tworzy nowe sposoby tworzenia sieci kontaktów.

– CO3 opiera się na trzech kluczowych filarach. „Współpraca” i „kooperacja” opisują sposób, w jaki współpracujemy w ramach grupy, natomiast „komunikacja” podsumowuje wszystkie nasze działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz marketingu. Indeks „³” symbolizuje siły, które mobilizujemy za pomocą tych filarów – powiedział Hartwig Löger, CEO VIG.

Nowym działem nadzorowanym przez dyrektora generalnego grupy kierować będzie Karin Kafesie, ekonomistka z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeń. Przed dołączeniem do VIG była odpowiedzialna za marketing strategiczny, komunikację z klientami i zarządzanie innowacjami w VIG Wiener Städtische Versicherung.

(AM, źródło: VIG)