VIG Polska z prawie 6 mld zł przypisu w 2021 r.

0
654

Ubiegły rok był dla Vienna Insurance Group w Polsce udany. Grupa wyraźnie zwiększyła sprzedaż, i to w obu sektorach działalności. VIG Polska mogła też pochwalić się bardzo dobrym wynikiem finansowym brutto, który także był wspólną zasługą biznesu majątkowego oraz życiowego.

– Wstępne dane finansowe za 2021 r. pokazują, że Grupa VIG w Polsce ma stabilną pozycję i silne podstawy, aby kontynuować dynamiczny rozwój również w 2022 roku, w którym to zaplanowaliśmy uruchomienie szeregu innowacyjnych inicjatyw. Projekty te są zgodne z aspiracjami spółek VIG, aby stać się liderami na rynku pod kątem pozytywnego postrzegania marki przez klientów powiedział Harald Riener, członek zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialny za polskie operacje.

W ubiegłym roku grupa zebrała 5879,5 mln zł składek brutto. Jej wynik sprzedażowy był o 10,1% wyższy od odnotowanego w 2020 r. Łączny wynik finansowy brutto wyniósł 287,8 mln zł.

Sektor majątkowy

Spółki majątkowe VIG Polska wypracowały 4501,3 mln zł składek brutto. Był to rezultat o 9,3% lepszy od uzyskanego w 2020 roku. Zysk brutto według IFRS wyniósł 247,9 mln zł, a więc był o 20 mln zł wyższy od planowanego i o 6,1 mln zł wyższy od ubiegłorocznego.

Największa spółka non-life, Compensa TU, zebrała 2093,9 mln zł składek, o 9,9% więcej niż przed rokiem. Z kolei InterRisk zebrał 1451,5 mln zł składek brutto – o 8,1% więcej niż w 2020 r. Rok 2021 przyniósł bardzo dobre wyniki finansowe w Wiener. Składka przypisana brutto wyniosła 960,9 mln zł, co stanowi 10,9% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Sektor życiowy

Z kolei spółki życiowe VIG Polska zebrały w 2021 roku 1380,7 mln zł składek brutto – o 13,26% więcej niż w roku poprzednim. Działalność życiowa zakończyła rok pozytywnym wynikiem finansowym w wysokości 39,9 mln zł. Rok wcześniej zanotowała stratę finansową na poziomie 48,2 mln zł.

Compensa Życie utrzymała silną tendencję wzrostową i zebrała 1086,7 mln zł składki przypisanej brutto, notując wzrost sprzedaży na poziomie 11% r/r. Spółka uzyskała najwyższe wzrosty w ramach portfela PPK (78%) oraz w produktach grupowych (7%). Natomiast Vienna Life zwiększyła poziom składki przypisanej brutto o 20% do 294 mln zł, przekraczając planowane wartości o blisko 22%. Spółka odnotowała też wynik IFRS brutto w wysokości 4,7 mln zł, co jest powyżej przyjętych planów finansowych (4,3 mln zł).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl