VIG stawia na ESG

0
339

W opublikowanych 14 kwietnia raportach za rok obrotowy 2021 Vienna Insurance Group potwierdziła dane zaprezentowane we wstępnym podsumowaniu minionych 12 miesięcy, opublikowanym 8 marca. Grupa zapowiedziała istotne zwiększenie zaangażowania w czynniki ESG, które stanowi jeden z priorytetów jej strategii do 2025 roku.

Grupa oceniła, że uzyskane przez nią w 2021 r. wolumen składek wynoszący 11 mld euro (+5,5%), zysk brutto wielkości 511 mln euro (+47,8%) i wskaźnik mieszany na poziomie 94,2% (-0,8 p.p.) oznaczają, że w minionym roku VIG osiągnęła bardzo dobry ogólny wynik biznesowy.

– Spojrzenie na nasze kluczowe dane pokazuje wysoką odporność naszej grupy i to, że w odpowiednim czasie poradziliśmy sobie z głównymi wyzwaniami stojącymi przed branżą, zwłaszcza w zakresie cyfryzacji. Okazało się to kluczowym instrumentem utrzymania działalności biznesowej, a przede wszystkim obsługi klienta podczas pandemii – podkreśliła Elisabeth Stadler, CEO VIG.

Silna kapitalizacja

Współczynnik wypłacalności wynoszący 250% na koniec minionego roku podkreśla silną kapitalizację VIG. Na dzień 31 grudnia 2021 r. grupa posiadała środki własne w wysokości ok. 10,3 mld euro, z czego 85% znajdowało się w kategorii najwyższej jakości (tier 1). Kapitałowy wymóg wypłacalności wynosi ok. 4,1 mld euro.

Zrównoważony rozwój strategicznym priorytetem

Cele grupy określone w obecnym programie strategicznym „VIG 25” obejmują po raz pierwszy projekty związane z ESG.

– Nie mówimy tutaj o wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy, ale o konsekwentnym podążaniu ścieżką, która już została obrana. Od początku swojej działalności w XIX wieku nasza grupa realizuje cele społeczne i zrównoważone praktyki biznesowe, a także rentowny wzrost – zaznaczyła Elisabeth Stadler.

Strategia zrównoważonego rozwoju VIG ma na celu promowanie inwestycji w energię odnawialną i zielone obligacje, a także stopniowe wycofywanie zaangażowania w sektor węglowy. Raport grupy na temat zrównoważonego rozwoju wskazuje, że na koniec 2021 r. łączna wartość zielonych obligacji wyniosła 436 mln euro. Stanowi to wzrost o ponad 83% w porównaniu do 2020 r. Udział zielonych obligacji wzrósł ponad sześciokrotnie od 2018 r. (70 mln euro).

Pożegnanie z węglem

W ramach swojej strategii klimatycznej VIG zdecydowała się na wycofanie się z sektora węglowego już w 2019 roku. Strategia klimatyczna grupy zobowiązuje ją do nieubezpieczania nowych firm z sektora węglowego. Od maja 2019 r. nie wydano żadnego nowego ubezpieczenia dla projektów górniczych lub elektrowni węglowych. Funkcjonujące obecnie polityki w tym sektorze zostaną wycofane. W 2021 r. ryzyko węglowe wśród klientów korporacyjnych zmniejszyło się o 74% w porównaniu do 2019 r.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl