VIG wypłaci dywidendę w wysokości 1,25 euro na akcję

0
196

20 maja odbyło się wirtualnie Walne Zgromadzenie Vienna Insurance Group. Akcjonariusze firmy podjęli decyzję w sprawie podziału zysku oraz obsady rady nadzorczej.

Podczas obrad udziałowcy zaakceptowali propozycję zarządu i rady nadzorczej VIG, zgodnie z którą dywidenda wyniesie 1,25 euro na akcję. Odpowiada to wskaźnikowi wypłaty dywidendy w wysokości 42,6% zysku netto posiadaczy udziałów niekontrolujących. Stopa dywidendy wynosi 5%.

Akcjonariusze powołali też w skład rady nadzorczej VIG Andrása Kozmę. Nowy członek RN pracował na różnych stanowiskach w sektorze usług finansowych, m.in. w UniCredit Bank Hungary, Allianz Trade oraz Commerzbank Hungary. Jest również członkiem zarządu niemiecko-węgierskiej izby przemysłowo-handlowej i rady nadzorczej Węgierskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kredytami.

(AM, źródło: VIG)