W giełdowych spółkach niełatwo o kobietę-prezesa

0
309

Z zebranych przez 30% Club Poland danych na temat udziału kobiet w 140 największych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce (firmy z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80) wynika, że prawie w co czwartej z nich na koniec 2020 r. władze składały się wyłącznie z mężczyzn. Częściej w tych spółkach można było spotkać kobietę w radzie nadzorczej (17,3%) niż w zarządzie (12,6%). Łącznie udział kobiet we władzach wyniósł 15,5%.

W spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20 kobiety stanowiły 20,5% władz podczas gdy w mniejszych spółkach z indeksu sWIG80 wskaźnik ten wyniósł 14,2%. Udział kobiet we władzach spółek z mWIG40 to 14,5%.

Statystyki w podziale na zarząd i radę nadzorczą pokazują, że w ponad połowie badanych spółek zarząd składał się jedynie z mężczyzn. Kobiety rzadko stawały też na czele organów spółek. Kobieta przewodniczyła pracom rady nadzorczej w 15% spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, a panie na czele zarządów miało 4% spółek z tej grupy.

W podziale sektorowym kobietę najczęściej można było spotkać w sektorze finansowym i rolno-spożywczym, gdzie stanowiły one ponad 20% członków władz. Najniższy udział płci żeńskiej we władzach zanotowały spółki z sektora nieruchomości i detalicznego (odpowiednio: 11 i 10,7%). 

Kobiety rządzą liderem rynku ubezpieczeń

Jak sytuacja przedstawia się w czołowych firmach ubezpieczeniowych w Polsce? W liderującym sektorowi majątkowemu PZU SA kobiety stanowią 37,5% składu zarządu. Na czele ośmioosobowego organu stoi Beata Kozłowska-Chyła, a płeć piękną reprezentują jeszcze Małgorzata Sadurska i Małgorzata Kot. Słabsza reprezentacja kobiet zasiada z kolei w radzie nadzorczej, gdzie na 11 członków mamy tylko Agatę Górnicką i Elżbietę Mączyńską-Ziemacką. Z kolei w PZU Życie, graczu nr 1 w sektorze życiowym, kobiety to blisko 44,5% składu zarządu, poczynając od prezes Aleksandry Agatowskiej poprzez  Dorotę Macieję, Małgorzatę Kot oraz Małgorzatę Sadurską. Z kolei sześcioosobową RN kieruje Beata Kozłowska-Chyła, a wraz z nią w radzie zasiada Beata Teresa Bieńkowska. Dużo słabiej na tym tle wypada Warta, gdzie jedyną menedżerką we władzach obu spółek jest wiceprezes zarządu Anna Świderska. Taka sama sytuacja jest w Grupie Ergo Hestia, gdzie członkiem zarządu jest Justyna Wajs. Z drugiej jednak strony nad Wisłą są też tacy ubezpieczyciele jak MetLife,w których zarząd w 100% składa się z kobiet. Na jego czele stoi Monika Spadło-Kolano, a obok niej zasiadają Agata Lem-Kulig, Justyna Dymek, Małgorzata Milczarek-Bukowska i Magdalena Brzozowska-Tomczyk. Identyczna sytuacja ma miejsce w Link4, gdzie obok prezes Agnieszki Wrońskiej w zarządzie zasiadają Katarzyna Wojdyła i Patrycja Kotecka.

Sporo jest też zakładów ubezpieczeń, w których zarząd składa się w większości z mężczyzn, ale organem kieruje kobieta. Przykładem jest Unum Życie, gdzie na czele trzyosobowego zarządu stoi Aneta Podyma-Milczarek. Z kolei w Wiener TU rządzi Anna Włodarczyk-Moczkowska, a oprócz niej w gronie czterech zarządzających znajduje się też Lida Fido. Jeszcze silniejszą reprezentację pań posiada Aviva TUO, którą kieruje Katarzyna Laurenza, zaś jedną z pozostałych dwóch osób w zarządzie jest Jolanta Karny, pełniąca takie samo stanowisko w spółce życiowej grupy.

– Tylko zróżnicowana rada nadzorcza pozwala efektywnie nadzorować działalność spółek. Zróżnicowana pod względem wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, wieku i płci. W takiej różnorodnej radzie nadzorczej mogą ścierać się czasami przeciwstawne stanowiska, czyniąc radę nadzorczą wartościowszą i z korzyścią dla spółki. Dlatego z całego serca popieram projekt 30% Club. Większa reprezentacja kobiet w organach spółek gwarantuje wielowymiarową i skuteczniejszą pracę, również pracę rady nadzorczej – powiedział Piotr Rybicki, ambasador 30% Club Poland, aktywny członek rad nadzorczych.

Nowi wspierający kampanię

30% Club Poland kontynuuje działania na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet na poziomie zarządów i rad nadzorczych spółek. Do kampanii społecznej promującej różnorodność w biznesie przystąpiła Anna Urbańska, dyrektor zarządzająca Globalnym Centrum Usług Biznesowych banku Standard Chartered w Warszawie oraz instytucje wspierające: EFPA Polska i Executive Network, a także kolejni ambasadorzy.

Anna Urbańska dołączyła do przedstawicieli najwyższych władz korporacyjnych 13 firm: BASF Polska, Benefit Systems, Blue Media, Credit Suisse Poland, Emitel, IBM Poland and Baltics, Mastercard Europe Oddział w Polsce, Orange Polska, Ryvu Therapeutics, Siemens Polska, Société Générale Oddział w Polsce, Summa Linguae, Wirtualna Polska, którzy zainaugurowali działalność kampanii w Polsce.

– Dbanie o udział przedstawicieli różnych płci na różnych poziomach struktury organizacyjnej to podstawa tworzenia inkluzywnego środowiska pracy. Dzięki różnorodności na poziomie kierownictwa firmy podejmujemy decyzje uwzględniające różne punkty widzenia, jesteśmy bardziej innowacyjni, skuteczniej zarządzamy ryzykiem i lepiej wspieramy zespoły w procesie zmian. Odpowiedzialność liderów i organizacji nie kończy się jednak na murach firmy. Jako społeczność biznesowa mamy możliwość tworzenia inkluzywnego środowiska w szerszym kontekście, na przykład przez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu czy nastawienie na współpracę ze zróżnicowaną bazą dostawców – skomentowała Anna Urbańska.

(AM, źródło: 30% Club Poland)