W Unum Życie sprzedaż rośnie aż miło

0
453

2020 był kolejnym dobrym rokiem pod względem finansowym dla Unum Życie. Wprawdzie zysk towarzystwa był o blisko 1,7 mln zł mniejszy niż w roku poprzednim, ale sprzedaż wyraźnie poszła w górę.

– Rok 2020 był rokiem wielu zmian i wyzwań. Unum zwinnie dostosowało się do nowych okoliczności, nieustannie stojąc na straży bezpieczeństwa ponad 250 tys. klientów i ich rodzin. Wprowadziliśmy wiele rozwiązań, by nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie. Zapewniliśmy klientów, że nasze polisy chronią ich w okresie pandemii, a naszą misją jest wypłata należnych świadczeń. Wprowadziliśmy prosty sposób kontaktu z nami przez narzędzia online, rozszerzyliśmy ofertę o nowy produkt na wypadek chorób układu krążenia, które nadal są jedną a najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Ponadto, zaprosiliśmy naszych klientów na wartościowe webinaria, by wyposażyć ich w wiedzę jak dbać o swoje zdrowie. W tym trudnym okresie, odnotowaliśmy wzrost wypłaty świadczeń. To właśnie w takich chwilach, sprawdza się nasza misja, by być blisko klientów, zapewniać im bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha. Dziękuję naszym klientom za zaufanie i pragnę zapewnić, że wszyscy pracownicy i  współpracownicy firmy pracują z ogromnym zaangażowaniem, aby otaczać ich troską i spełniać dane obietnice. – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.

W 2020 roku Unum Życie utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto, który wyniósł 329,16 mln zł. To o około 12% więcej niż w 2019 r. Kluczowym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość zaspokojonych roszczeń. W 2020 roku zakład wypłacił uposażonym 122,82 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 17 więcej niż w roku poprzednim. Przychody z lokat wyniosły 32,67 mln zł co było rezultatem niemal identycznym, jak odnotowany w 2019 r. (32,59 mln zł). Spółka odnotowała zysk netto za 2020 rok w wysokości 11,17 mln zł. Taki wynik oznacza spadek o 13% r/r względem osiągnięcia z poprzedniego roku, tj. 12,86 mln zł.

Unum Życie utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań wobec klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2020 roku wyniósł 241%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 966%. Wpływ na stabilną sytuację finansową spółki ma także polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa.

(AM, źródło: Unum Życie)