Warsztaty na temat regulacji polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym

0
442

W dniach 19–20 kwietnia odbędzie się warsztat dotyczący polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych. W trakcie wydarzenia zatytułowanego „Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych – ustalanie, monitorowanie oraz kontrolowanie systemów wynagrodzeń” eksperci opowiedzą między innymi, jak ustalać, monitorować oraz kontrolować systemy wynagrodzeń w sektorze finansowym. Patronem medialnym warsztatów jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Podczas wydarzenia organizowanego przez MMC Polska omówione zostaną m.in. aktualne wytyczne EBA dotyczące wynagrodzeń w sektorze finansowym oraz pakiet CRDV/CRRII. W ramach pierwszego instytucje finansowe zostały zobowiązane do przekazywania do nadzoru finansowego KNF informacji na temat zróżnicowania w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Kolejna zmianą jest dołączanie informacji o wysokich zarobkach tzw. risk-takerów. Dotyczy to osób, których wynagrodzenie w ubiegłym roku wyniosło przynajmniej 1 mln euro. Po stronie banków leży zatem obowiązek przekazywania informacji o stanowiskach, ale również głównych kwot wynagrodzenia, premii, nagród i odprowadzonych składek emerytalnych. Od tego roku banki i domy maklerskie muszą także obliczać lukę płacową, stosując się do wytycznych EBA dotyczących różnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć.

Z kolei w skład pakietu CRDV/CRRII wchodzą rozporządzenie i dyrektywa zawierające wiele regulacji dla sektora bankowego i firm inwestycyjnych. Dokumenty wprowadzają m.in. definicję risk-takerów. Nowelizacja prawa bankowego wprowadziła także możliwość stosowania polityki wynagrodzeń w ograniczonym zakresie.

Inną kwestią, która zostanie poruszona w trakcie warsztatów, są czynniki ESG a polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym. Zasady dotyczące pracodawców w odniesieniu do ESG dotyczą m.in. zatrudniania na umowę o pracę, określania stałego wynagrodzenia jako przeważającej części łącznego, wiązania premii zarówno z dobrymi wynikami firmy, jak i pracy czy ustalania kryteriów oceny, które odpowiadają celom stawianym pracownikowi.

Podczas warsztatów mowa będzie również o prawidłowym wdrożeniu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy. Najważniejsze z nich dotyczą umowy o pracę, a także obowiązków informacyjnych pracodawcy związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Ponadto nowela wdrożyła 2 unijne dyrektywy: work-life balance oraz „dyrektywę rodzicielską”. Prowadzący omówią też kwestię systemów wynagrodzeń oraz sposobów motywacyjnych.

Rejestracja jest możliwa tutaj.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director

Knowledge Brokers Department

Tel.: +48 791 989 883

e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

(AM, źródło: mmc Polska)