Warta docenia Zwyczajnie Nadzwyczajnych

0
1153

Koniec roku zachęca do podsumowań. W Warcie jest to także czas docenienia i wyróżnienia pracowników, którzy w 2022 r. w wyjątkowy sposób przyczynili się do intensywnego rozwoju firmy.

Sukces firmy to efekt pracy całego zespołu. Dlatego już od dłuższego czasu w Warcie budowane jest wyjątkowe środowisko i kultura pracy, które sprzyjają wysokiemu zaangażowaniu i lojalności pracowników. Skutkiem tego są osiągane przez nich doskonałe wyniki i skuteczna realizacja strategii całej firmy.

Efektywna praca, budowanie relacji, funkcjonowanie w zespole – to zachowania i postawy, którym Warta hołduje od dawna. Pracownicy firmy mogą się rozwijać, współpracując w ramach różnych projektów, a osoby, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do progresu firmy, mogą liczyć na docenienie ich osiągnięć i postawy, co miało miejsce podczas corocznego spotkania menedżerów i dyrektorów Warty.

Po trudnym okresie pandemii wszyscy czekali na okazję do wspólnego spotkania i podsumowania roku. Ważnym punktem tego wydarzenia było zaprezentowanie wyników badania szeroko rozumianej jakości funkcjonowania i procesów firmy w ocenie jej pracowników, określanej również jako „zdrowie organizacji”.

Warta kolejny rok z rzędu znalazła się w prestiżowym gronie firm z najwyższym wskaźnikiem Organizational Health Index (OHI) badanym przez firmę konsultingową Mc Kinsey. Ranking uwzględnia ponad 2,5 tys. firm biorących udział w badaniu na całym świecie.

Kluczowym momentem wieczornej Gali były wyróżnienia w Programie „Zwyczajnie Nadzwyczajni”. W Warcie pracuje ponad 2,5 tys. osób, tym bardziej ważne jest promowanie i docenianie postawy pracowników, którzy w szczególny sposób wspierają organizację.

W tegorocznej, już 8. edycji programu nominowane zostały 33 osoby z całej firmy, które wyróżniają się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i inicjatywą, życzliwością oraz postawą godną naśladowania.

Wyróżnionym pogratulował prezes zarządu Warty Jarosław Parkot oraz członkowie zarządu. Osoby wyróżnione zostały uhonorowane statuetką, nagrodami pieniężnymi oraz gromkimi brawami. 

W wieczornej Gali wzięło udział prawie 300 osób z Centrali Warty oraz poszczególnych regionów.

Wyróżnionym w Programie „Zwyczajnie Nadzwyczajni” serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.