Warta rozmawia z brokerami o perspektywach rynku i nowych technologiach

0
3125

Blisko 40 szefów i szefowych kancelarii brokerskich z całej Polski odwiedziło 27 czerwca 2024 r. centralę Warty przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Podczas spotkania rozmawiano o wynikach finansowych, perspektywach rozwoju rynku, udogodnieniach dla brokerów oraz roli sztucznej inteligencji w branży ubezpieczeniowej.

Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty, podkreślił znaczenie długoterminowej strategii oraz zaangażowanie w jakość i innowacje. – Nasza strategia, która pozostaje niezmienna od dekady, opiera się na trzech filarach: detal, corporate i życie. Jakość usług i produktów to nasz priorytet, nie będziemy cięli kosztów kosztem jakości. Chcemy być liderem w tym obszarze i to się nie zmieni.

Jarosław Parkot dodał także, że Warta stawia na technologie i współpracę z brokerami. – Wdrażanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, pozwala nam na bardziej efektywną pracę i lepszą współpracę z brokerami. Inwestujemy w rozwój naszych narzędzi, aby procesy były prostsze i szybsze, co przynosi korzyści zarówno nam, jak i naszym partnerom biznesowym.

Kluczowe dane i wnioski

Posiadająca blisko 17% udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych Warta mocno akcentuje rolę kanału brokerskiego. Grzegorz Bielec, wiceprezes zarządu, przedstawił dane wskazujące na dominację pięciu największych firm ubezpieczeniowych, które kontrolują 75% rynku przypisu składki. Jeszcze większa koncentracja widoczna jest w składce zarobionej netto, która odzwierciedla rzeczywisty przychód ubezpieczyciela po uwzględnieniu reasekuracji, gdzie pięć największych firm kontroluje 80% rynku.

Grzegorz Bielec zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój Warty, której udział w składce zarobionej netto wzrósł z 15% do prawie 20% w ciągu ostatnich pięciu lat. Firma jest liderem w ryzykach specjalistycznych i zajmuje drugie miejsce w głównych produktach majątkowych oraz trzecie w komunikacji korporacyjnej.

Wzrost liczby zapytań brokerskich

W ciągu ostatnich lat Warta zanotowała znaczący wzrost liczby zapytań brokerskich, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu współpracą z firmą. W 2023 roku liczba ofert składanych przez Wartę wzrosła o 30% w porównaniu do roku 2020. Wartość ta jest efektem nie tylko rozszerzenia oferty produktowej, ale również skutecznej strategii współpracy z brokerami. Ten wzrost skłonił ubezpieczyciela do zatrudnienia w ostatnim czasie 30 nowych underwriterów oraz do zwiększenia uprawnień pracowników w makroregionach.

Wyzwania i szanse na rynku

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych pozostaje wyzwaniem. Po pierwszym kwartale 2024 roku wynik techniczny w ubezpieczeniu OC ppm wyniósł -77 mln zł, co odzwierciedla straty większości ubezpieczycieli. Na plusie pozostały tylko PZU, Warta i UNIQA (dane na podstawie sprawozdań W KRS dostępnych w czerwcu 2024 oraz dosłane przez UNIQA). Z kolei ubezpieczenia majątkowe pozakomunikacyjne przyniosły lepsze rezultaty, ze wzrostem składki o 60% w latach 2019–2023 i wypracowaniem korzystnego wyniku technicznego.

Udogodnienia dla brokerów

Warta wprowadza liczne udogodnienia dla brokerów, mające na celu uproszczenie i automatyzację procesów, co pozwala na bardziej efektywną współpracę. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się:

  1. Portal Warta Korpo: zawierający około 350 artykułów informacyjnych, regularnie aktualizowany o nowe treści dotyczące rynku i produktów.
  2. Platforma szkoleniowa: zawierająca szkolenia online, które są dostępne dla brokerów i zaliczają się jako godziny IDD. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu broker może pobrać zaświadczenie.
  3. Konferencje zespołu inżynierów ryzyka: organizowane co najmniej dwa razy w roku, skupiające się na branżach wymagających dodatkowych zabezpieczeń i specjalistycznego podejścia.
  4. Akademia Brokera: praktyczne warsztaty, które odbywają się w miejscach związanych z konkretnymi branżami. Uczestnicy mogą zdobywać wiedzę praktyczną i negocjować rzeczywiste przypadki.

Inwestycje w technologie

Warta od 2020 roku zainwestowała około 50 mln zł w rozwój technologii w obszarze korporacyjnym. Firma wprowadziła 15 nowych produktów i rozwija narzędzia takie jak certyfikacja klauzul brokerskich i nowe narzędzia ofertowe we flotach, które wykorzystują bazy danych CEPiK, UFG i GUS. Warta stawia także na automatyzację drobnych ubezpieczeń, umożliwiając brokerom sprzedaż prostych produktów poprzez portal dla brokerów.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Wdrażanie sztucznej inteligencji to istotny element strategii Warty. Trwają prace nad stworzeniem asystentów dla underwriterów opartych na AI, którzy pomogą w analizie ryzyka i wesprą proces taryfikacji. Plany obejmują dalszy rozwój tych technologii (automatyzacja rejestracji zapytań brokerskich wsparta przez AI), aby umożliwić brokerom jeszcze bardziej efektywną współpracę z Wartą.

– Sztuczna inteligencja to tylko jedno z narzędzi, które wykorzystujemy do poprawy naszych procesów – powiedział Jarosław Parkot. – Jest wiele technologii, które wdrażamy, aby być bardziej efektywnymi. Nie skupiamy się wyłącznie na AI, ale na całym wachlarzu rozwiązań technologicznych, które wspierają naszą pracę – podsumował.

Podsumowanie

Przekaz spotkania był czytelny, a dobór tematyki (sztuczna inteligencja) – przemyślany. Warta stawia na merytoryczny dialog z brokerami i jest mocno skoncentrowana na zwiększaniu efektywności współpracy i eliminowaniu przy pomocy technologii „wąskich gardeł”, a także automatyzowaniu wybranych procesów i wprowadzaniu elementów self-service. Grzegorz Bielec dodał: – Technologia nie ma na celu wyeliminować underwritera czy brokera. Jej zadaniem jest przejęcie powtarzalnych i mechanicznych czynności, aby umożliwić rzeczywisty dialog, który jest filarem ubezpieczeń korporacyjnych.

Warta, o której mówiło się w kuluarach Kongresu Brokerów w Mikołajkach jako o „wielkim nieobecnym”, daje sygnał, że jest jak najbardziej obecna i zainteresowana relacjami z brokerami, ale na własnych zasadach.

Aleksandra E. Wysocka