Warta szykuje nowe D&O

0
593

Z początkiem kolejnego roku Warta wprowadzi nową odsłonę ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz (D&O). Zakład podkreśla, że wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i rekomendacje rynku, postawił na merytorykę połączoną z przyjaznym językiem i intuicyjnym układem postanowień umowy.

Podstawowym celem, jaki Warta chce osiągnąć, wprowadzając nowe ogólne warunki ubezpieczenia, jest stworzenie wzorca umowy, którego treść będzie przystępna, nie tylko dla specjalistów Financial Lines, ale dla każdego brokera i klienta. Lekturę ma ułatwiać uporządkowana struktura, przejrzysty układ i prosty język. Dostępny dotychczas w ramach klauzul zmieniających treść OWU zakres stanie się częścią standardowo oferowanej ochrony.

Podstawowy zakres ubezpieczenia zostanie podzielony na elementy skierowane do konkretnego ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa dla osoby ubezpieczonej obejmować będzie m.in.:

 • ochronę prawną (szeroko rozumiane koszty postępowań),
 • kwotę kaucji,
 • kary i grzywny administracyjne,
 • naruszenie praw pracowniczych,
 • zobowiązania publicznoprawne,
 • odszkodowanie,
 • inne koszty, jak np. PR czy wsparcia psychologicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa dla spółki obejmować będzie m.in.:

 • zwrot świadczeń na rzecz spółki,
 • odpowiedzialność solidarną,
 • koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym,
 • zdarzenie kryzysowe w spółce,
 • odpowiedzialność z tytułu papierów wartościowych.

Warta zapewnia, że w warunkach znajdzie się przejrzysty, podzielony na grupy tematyczne katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W ramach podstawowej umowy ubezpieczenia jako nowości pojawią się klauzule: kosztów udziału w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, kosztów zgłoszenia nieprawidłowości i wyczerpania limitów. Jako dodatkowe rozszerzenie zakresu dostępna będzie klauzula naruszenie praw pracowniczych.

Równolegle Warta wprowadzi OWU nadwyżkowego D&O. Warunki nadwyżkowe wprowadzą prostą definicję potocznie stosowanego terminu „punkt zaczepienia” i intuicyjną ścieżkę zastosowania ubezpieczenia ponad umową ubezpieczenia podstawowego.

(AM, źródło: Warta)