Warta udostępni zgłoszenie szkody przez Portal dla Brokera

0
937

Z końcem czerwca Warta udostępni każdemu użytkownikowi Portalu dla Brokera nową funkcjonalność – zgłoszenie szkody. Formularz zgłoszenia szkody został dostosowany do specyfiki ubezpieczeń korporacyjnych, tak aby broker miał możliwość w uporządkowany sposób przekazać wszystkie niezbędne informacje o powstałej szkodzie.

W aplikacji Portal dla Brokerów w lewym pasku menu z końcem czerwca zostanie udostępniona nowa funkcjonalność „Szkody”. Po jej naciśnięciu użytkownikowi prezentuje się lista zgłoszonych przez niego szkód i wyszukiwarka, która pozwala znaleźć zgłoszenia szkód po numerze polisy.

Zdaniem Warty wprowadzenie możliwości zgłoszenia szkód przez Portal dla Brokera przyniesie brokerom szereg korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczają się:

  • Przyspieszenie procesu likwidacji szkód – dzięki dostosowaniu zakresu informacji do specyfiki ubezpieczeń korporacyjnych oraz zebraniu na formularzu kompletu niezbędnych informacji, możliwa jest bezbłędna rejestracja szkody (bez konieczności uzupełniania informacji) oraz szybkie przypisanie właściwego (pod względem merytorycznym) opiekuna szkody.
  • Możliwość przekazania całości dokumentacji w jednym kroku – poprzez Portal dla Brokera można załączyć dokumenty o łącznej wielkości do 1 GB (100 MB na 1 plik), co oznacza, że w przypadku zgłoszeń z większą ilością dokumentacji nie ma konieczności dzielenia komunikacji na wiele e-maili.
  • Brak konieczności szyfrowania przesyłanych dokumentów – ze względu m.in. na tajemnicę ubezpieczeniową oraz dane osobowe, komunikacja poprzez e-maile co do zasady wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia przesyłanych dokumentów hasłami. Portal dla Brokera jest bezpiecznym kanałem komunikacji z Wartą i nie ma potrzeby dodatkowego „hasłowania” dokumentów.

Obsługa szkody będzie łatwiejsza

Warta zapowiada, że funkcjonalności portalu związane z obsługą szkód będą systematycznie rozwijane. Już wkrótce widok listy szkód zostanie rozszerzony o numer sprawy, informacje o opiekunie szkody czy aktualny status procesu likwidacji. W kolejnym kroku zakład będzie budować pełną funkcjonalność obsługi szkody (np. bieżące informacje dla użytkownika portalu o brakujących dokumentach niezbędnych do prawidłowego procesowania zgłoszenia szkody, możliwość załączania dokumentów, wymiana informacji z opiekunem szkody itp.). 

Warta zamierza również umożliwić wkrótce kancelariom brokerskim wykorzystanie przygotowanej funkcjonalności obsługi szkód (oraz innych) w ich systemach wewnętrznych poprzez API. Taka integracja umożliwi partnerom zakładu większy komfort i zwiększy efektywność pracy brokerów.

Kolejne funkcjonalności już wkrótce

Dalsze  funkcjonalności, nad jakimi Warta aktualnie pracuje, to m.in. kolejne produkty do samodzielnego ofertowania (np. OC Zawodowa, Cargo Jednostkowe, OC Operatora Transportowego czy Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń Budowlanych), obsługa umów (m.in. flotowych, umów cargo), automatyczne zaświadczenia szkodowe, monitoring realizacji zaleceń kluczowych (pomoc dla brokerów i klientów w zarządzaniu ryzykiem).

(AM, źródło: Warta)