Warta wprowadziła zdalne zawieranie umów u agentów

0
1449

W związku z rozwijającym się zagrożeniem dotyczącym koronawirusa Warta wdrożyła możliwość zdalnego wystawiania polis przez agentów.

Obecnie pośrednicy Warty mogą oferować klientom polisy majątkowe i życiowe, wykorzystując rozwiązania do sprzedaży zdalnej. Dotyczy to zarówno produktów marki Warta, jak i HDI. Firma zapewnia, że sam proces sprzedaży został maksymalnie uproszczony.

– Od samego początku rozwijania się problemu epidemiologicznego zachęcamy naszych klientów do zdalnego kontaktu z naszymi pośrednikami, wykorzystując do tego celu internet i telefon. Teraz zakup polis majątkowych i życiowych Warty może się odbyć bez bezpośredniego kontaktu, dzięki czemu również w tak trudnym okresie możemy bezpiecznie zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową. Z drugiej strony nasi klienci nie tracą profesjonalnego doradztwa, jakie na co dzień otrzymywali od naszych agentów, tak aby ubezpieczenie w pełni odpowiadało wskazanym potrzebom – podkreśla Jarosław Piątkowski, wiceprezes Warty odpowiedzialny za sprzedaż. – W ten projekt zaangażowaliśmy bardzo szeroką grupę naszych pracowników, odpowiedzialnych między innymi za sprzedaż, produkty i systemy informatyczne. Ich zaangażowanie przełożyło się na bardzo szybkie udostępnienie nowych rozwiązań klientom i agentom. Niezwykłą pracę wykonali także nasi regionalni menadżerowie sprzedaży, którzy za pomocą zdalnych rozwiązań pomogli agentom sprawnie przestawić się na pracę w obecnych realiach sprzedaży ubezpieczeń – dodaje.

Osoby, które chcą zdalnie zawrzeć umowę ubezpieczenia Warty u pośrednika, mogą znaleźć numer telefonu czy adres e-mail do agentów na jej stronie internetowej lub za pomocą wyszukiwarki na profilu ubezpieczyciela w aplikacji Facebook Messenger. Składkę można opłacić za pomocą płatności elektronicznych.

Warta podkreśla, że obecnie oprócz sprzedaży również wszystkie sprawy związane ze szkodą klienta lub jej obsługą realizowane są zdalnie, za pomocą strony internetowej, Facebook Messenger lub infolinii. Klienci, którzy zgłosili szkodę majątkową (np. samochodu lub w mieszkaniu), mogą śledzić status zgłoszonej szkody za pomocą aplikacji Warta Mobile, która zapewnia również bezpośredni kontakt z opiekunem szkody zajmującym się daną sprawą.

(AM, źródło: Warta)