Warta z rekordowymi 8 mld zł ze sprzedaży

0
515

2021 był bardzo udanym rokiem dla Grupy Warta. Jej spółki ubezpieczeniowe wypracowały wspólnie niemal 8,2 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najwyższym wynikiem sprzedażowym w historii działalności ubezpieczyciela

– Kolejny rok z rzędu udowodniliśmy, jak dobrze Warta radzi sobie w trudnych i dynamicznie zmieniających się warunkach. Efektem wprowadzanych zmian w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, a także wdrażanych innowacji jest rekordowa sprzedaż wynosząca niemal 8,2 mld zł, przy wyjątkowym na tle rynku poziomie rentowności. Ten wynik to także rezultat wyśmienitej pracy naszego zespołu i pośredników, którzy w czasach pandemii stanęli na wysokości zadania, za co im bardzo dziękuję – powiedział Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Roczny przypis Warty był o 13,3% wyższy od odnotowanego w 2020 r. Grupa mogła się też pochwalić osiągnięciem 627,8 mln zł zysku netto i 535,4 mln zł wyniku technicznego. W 2021 r. obie spółki zlikwidowały łącznie ponad 580 tys. szkód majątkowych i obsłużyły niemal 400 tys. świadczeń z polis na życie, wypłacając klientom 4,2 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń. Warta utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansów klientów, czego dowodem są wskaźniki wypłacalności znajdujące się powyżej ustawowego poziomu. Na wysokim poziomie A+ z perspektywą stabilną utrzymuje się również rating, przyznany przez Standard & Poor’s. Warta jest jedyną firmą ubezpieczeniową w Polsce z tak wysoką oceną.

Biznes majątkowy

W 2021 r. przypis składki brutto TUiR Warta wyniósł 7,03 mld zł i był wyższy o 12,5% od uzyskanego rok wcześniej, tj. 6,25 mld zł. Firma odnotowała wzrosty w każdym segmencie produktowym: sprzedaż ubezpieczeń dla klientów indywidualnych zwiększyła się o 10,8%, do 4,9 mld zł. Z kolei składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła o 16,9%, do 2,1 mld zł.

– Po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy 7 mld zł w ubezpieczeniach majątkowych, podwajając wynik, jaki zanotowaliśmy 9 lat temu. Co jest kluczowe, osiągnęliśmy ten rezultat, utrzymując zdrowy balans między wzrostem sprzedaży i rentownością. W naszych działaniach koncentrowaliśmy się na stopniowym wzroście liczby klientów, zapewnieniu im szerokiej oferty jakościowych produktów oraz wdrażaniu prostych, cyfrowych rozwiązań. Jednym z przykładów tego działania była skuteczna integracja z bazą CEPiK, również z korzyścią dla sieci agencyjnej, czy zapewnienie nowoczesnego systemu sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych dla brokerów. Widzimy, że te zmiany przynoszą efekty. W ubezpieczeniach komunikacyjnych zanotowaliśmy istotny wzrost zapytań agentów o polisy komunikacyjne. Natomiast w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych awansowaliśmy na pierwsze miejsce pod względem jakości współpracy z brokerami, co wynika z badania przeprowadzonego przez KNF – wskazał Jarosław Parkot. Prezes zapowiedział, że w tym roku Warta skupi się na dalszym rozwijaniu systemów taryfikacyjnych w kolejnych grupach produktowych. Zakład planuje również dalszy rozwój w obszarze ubezpieczeń dla MŚP i korporacji.

– W przypadku dużych firm będziemy kontynuowali przede wszystkim zmianę naszej oferty produktowej. Tylko w zeszłym roku wdrożyliśmy trzy nowe ubezpieczenia. Na ten rok plany są jeszcze bardziej ambitne i będą dotyczyły ochrony dla OZE – wyjaśnił Jarosław Parkot:

TUiR Warta wypłaciło 3,34 mld zł odszkodowań na udziale własnym, wobec 2,88 mld zł przed rokiem. Stąd też wynik techniczny ubezpieczyciela obniżył się z 510,89 mln zł do 496,57 mln zł, natomiast wynik finansowy netto spadł z 612,48 mln zł do 603,73 mln zł. Wskaźnik ROE utrzymał się na bardzo wysokim poziomie i wyniósł w 2021 roku 19,6%.

Biznes życiowy

Z kolei TUnŻ Warta zebrało 1,16 mld zł składki przypisanej brutto, co oznacza wzrost o 18,3% w stosunku do wyniku uzyskanego dwanaście miesięcy wcześniej, tj. 983,37 mln zł. r/r. Spółka kolejny rok z rzędu mogła się pochwalić wysoką dynamiką sprzedaży produktów ze składką regularną, która uplasowała się na poziomie 115,3%, co pozwoliło osiągnąć 1,03 mld zł przypisu składki.

– W obszarze ubezpieczeń na życie ponownie udowodniliśmy, że istnieje potencjał na polskim rynku dla dynamicznego rozwoju tej linii produktów. Z pewnością na osiągnięty wynik miała przełożenie atrakcyjna oferta, jak też rosnące zainteresowanie klientów ochroną na życie w kontekście trwającej jeszcze pandemii. W 2022 r. skupiamy naszą uwagę na wprowadzaniu kolejnych produktów oraz dalszej automatyzacji procesów obsługowych – zapowiedział Jarosław Parkot.

Wynik finansowy netto spółki życiowej wyniósł 24,09 mln zł (34,05 mln zł przed rokiem), a wynik techniczny uplasował się na poziomie 38,8 mln zł (50,78 mln zł rok wcześniej), na co złożyła się m.in. znacząco większa liczba świadczeń, jakie firma wypłaciła klientom w 2021 r. Warta Życie wypłaciła łącznie 833,53 mln zł odszkodowań i świadczeń na udziale własnym (786,43 mln zł przed rokiem).

Warta przyspieszy automatyzację procesów

– Ubiegły rok kończyliśmy w naszej nowej siedzibie, która zapewnia nam komfortowe warunki i efektywniejsze wykorzystanie potencjału całego zespołu. Liczne miejsca do spotkań projektowych i koncepcyjnych, wysoki standard wyposażenia czy innowacyjne rozwiązania technologiczne idealnie komponują się z naszą kulturą pracy i wspierają nas w realizacji m.in. innowacyjnych projektów. Tylko w 2022 r. zamierzamy wykorzystać na ten cel 130 mln zł. Planujemy m.in. dalszy rozwój kompleksowej automatyzacji obsługi klienta, rozwój systemów sprzedażowych dla agentów i brokerów, a także dalszy rozwój oferty produktowej. Celem naszych działań jest zapewnienie klientom Warty najlepszego doświadczenia z naszą ofertą bez względu na to, z jakich kanałów kontaktu, zakupu czy obsługi korzystają – zadeklarował Jarosław Parkot.

W 2021 r. ubezpieczyciel rozpoczął proces kompleksowej automatyzacji procesów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego silnika decyzyjnego, w zintegrowaną całość połączone zostaną procesy związane z likwidacją szkód i obsługą posprzedażową. Nowy system i powiązane z nim rozwiązania technologiczne usprawnią i przyspieszą realizację spraw klientów.

Nowe przedsięwzięcie wykorzystuje także wcześniej wdrożone innowacje, które już przynoszą efekty: Wirtualny asystent, który wspiera konsultantów na infolinii, obsłużył w 2021 r. ponad 424 tys. rozmów, przyjmując od klientów zgłoszenia szkód drogą telefoniczną lub przedstawiając im status szkody.

Technologia rozpoznawania obrazu wspiera rzeczoznawców w weryfikacji kosztorysów przygotowywanych przez warsztaty samochodowe. Tylko w ubiegłym roku sztuczna inteligencja zweryfikowała 65 tys. wycen naprawy samochodów.

 – Liczba naszych klientów i wystawionych polis z roku na rok dynamicznie rośnie. Przekłada się to również na większą liczbę szkód i operacji, które musimy obsłużyć. W tym zadaniu nasz zespół wspierają zaawansowane technologie, które automatyzują i znacząco przyśpieszają coraz bardziej skomplikowane procesy. Dzięki wdrożeniu na szeroką skalę innowacyjnych rozwiązań, skracamy czas likwidacji szkód, natomiast nasi opiekunowie mają zdecydowanie więcej czasu na jakościową i empatyczną obsługę spraw klientów – wyjaśnił Jarosław Parkot. – Cyfryzacja przynosi korzyści nie tylko dla samych klientów. Zautomatyzowanie ponad 100 procesów w firmie pozwoliło nam zaoszczędzić czas pracy rzędu 30 tys. godzin miesięcznie. Został on między innymi przeznaczony na prace rozwojowe w firmie i obsługę skomplikowanych szkód. W tym roku będziemy kontynuowali kluczowe projekty, a przede wszystkim dalej rozwijali kompleksową automatyzację procesów w firmie, która zmienia standard obsługi klientów na polskim rynku ubezpieczeń – dodał.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl