Warunki sine qua non

0
681

Eligibility criteria to kryteria, które należy spełnić, by się zakwalifikować lub być uprawnionym np. do programu ubezpieczeniowego lub zniżki. Innymi słowy to warunki, bez których klienci nie uzyskają dostępu do ochrony, której potrzebują. Z czego zatem muszą się wywiązać?

Oferta ubezpieczenia skierowana do konkretnego segmentu klientów zazwyczaj zawiera tzw. eligibility criteria, których spełnienie jest warunkiem uzyskania ochrony. Może to być na przykład określony wiek, brak chorób przewlekłych, obywatelstwo danego kraju itp.

W zdaniu możemy użyć tego wyrażenia w następujący sposób:

Let’s go through the eligibility criteria to see if you qualify for the program.

(Przejdźmy przez wymagane kryteria, aby upewnić się, czy kwalifikuje się pani do programu).

Można także użyć formy To be eligible (być uprawnionym, zdolnym do zakwalifikowania):

Eligible candidates are requested to apply.

(Kandydaci spełniający kryteria mogą aplikować).

Unfortunately, you are not eligible for the discount.

(Niestety, nie jest pan uprawniony do otrzymania zniżki).

Słówko to było w użyciu także w czasach, gdy głównym celem kobiety było zyskanie statusu mężatki. O pannach, którym się to zbyt długo nie udawało, mówiono wówczas złośliwie:

She is still waiting for an eligible party.

(Ona NADAL czeka na właściwą partię, czyli kandydata na męża).

Małgorzata Kulik
trenerka umiejętności językowych dla branży ubezpieczeń i reasekuracji
office@premium-english.pl
www.premium-english.pl