Wefox ma atrakcyjną ofertę dla każdego agenta w Polsce

0
1279

Rozmowa z Jarosławem Przybylskim, dyrektorem sprzedaży w Unext, odpowiedzialnym za dystrybucję ubezpieczeń marki Wefox w Polsce

Aleksandra E. Wysocka:Na początek zapytam, kim jest Wefox?

Jarosław Przybylski: – Wefox to naszym zdaniem najwygodniejszy ubezpieczyciel dla agentów. To insurtech, który dystrybucję ubezpieczeń w znacznym stopniu opiera na współpracy z pośrednikami. Wywodzi się z Niemiec i działa na licencji Księstwa Liechtenstein. Prowadzi działalność ubezpieczeniową zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i w Szwajcarii, która jest dla Wefoxa drugim rynkiem macierzystym.

Na tę chwilę koncentruje swoją działalność w Europie. Ma jednak jasno zarysowaną strategię dalszego rozwoju. W planach ma również debiut giełdowy. To firma silna kapitałowo i wspierana przez międzynarodowych inwestorów.

To największy cyfrowy ubezpieczyciel w Europie, pod względem wartości rynkowej wycenianej na 3 mld dol. Do Polski zawitał we współpracy z Unextem, który w całości organizuje dla Wefoxa sieć dystrybucji, obsługę klientów i agentów, wdrożenie produktów, rozliczenie składek oraz likwidację szkód.

Wefox to też ludzie, którzy wywodzą się z rynku ubezpieczeń i wiele lat pracują z pośrednikami, więc świetnie znają ich potrzeby.

Co to znaczy najwygodniejszy ubezpieczyciel?

– Wyróżnia nas szybkość kalkulacji, wygoda zawierania umów, skuteczny model taryfowy oraz szybkość i łatwość kontaktu w procesie likwidacji szkód. Agenci doceniają skrócenie czasu obsługi klienta. Dobrym przykładem jest zawarcie polisy z wykorzystaniem SMS – nie wymagamy wówczas rozliczenia skanów polisy. Innym przykładem, w którym technologia skraca czas obsługi, jest wykorzystanie skanu QR kodu – bez dodatkowej aplikacji – z dowodu rejestracyjnego w celu zaczytania danych pojazdu i poznania ceny ubezpieczenia.

Wefox jest insurtechem dlatego, że działa na podstawie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu zapewniamy atrakcyjną ofertę, szybkość i wygodę. Z takiej filozofii Wefox jest znany na pozostałych rynkach, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii czy we Włoszech. Nieustannie pracujemy nad rozwojem oferty produktowej oraz systemu dla dystrybutorów. Zmiany wprowadzone dotychczas często inspirowane były rekomendacjami agentów.

A jest bezpieczny? Pod jakimi względami działalność na licencji Liechtensteinu to różnica dla klientów w Polsce?

– Nie ma praktycznie żadnej różnicy. Wefox zainwestował w stworzenie oddziału w Polsce. Firmę obowiązuje przestrzeganie prawa polskiego i praw konsumenckich. KNF dysponuje szerokimi uprawnieniami wobec ubezpieczycieli działających w formie oddziału, nawet jeśli nie sprawuje nad nimi bezpośredniego nadzoru i może ich dyscyplinować, jeśli zauważy nieprawidłowości.

Można by więc stwierdzić, że Wefox ma nad sobą niejako podwójny nadzór. Tak samo jak KNF może reagować Rzecznik Finansowy czy UOKiK. To skuteczna i daleko idąca ochrona klientów. Działalność w formie oddziału w Polsce oznacza też, że Wefox płaci składkę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i należy do Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Jakie ubezpieczenia marki Wefox są dostępne w Polsce? Czy tylko komunikacja?

– W Polsce Wefox oferuje ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe. Mamy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia OC wraz z assistance. Mamy też ciekawe ubezpieczenie autocasco – w wariancie all risk, ale też w pakiecie Smarter Casco, który umożliwia ubezpieczenie pojazdu w zakresie trzech ryzyk: ryzyka żywiołów, ryzyka kradzieży i szkody całkowitej, w dowolnej konfiguracji. Ten produkt budzi szersze zainteresowanie wśród klientów z samochodami starszymi, a my właśnie w ten segment rynku celujemy. Proponujemy wysokie sumy ubezpieczenia NNW oraz trzy pakiety assistance.

Ubezpieczenie domów i mieszkań dostępne jest w wersji all risk i na ryzykach nazwanych. Przy kalkulacji tego produktu widać jeszcze lepiej naszą szybkość i wygodę. Po podaniu jedynie kodu pocztowego i metrażu system poda cenę w czterech wariantach ubezpieczenia, podpowiadając sugerowane sumy ubezpieczenia. Oczywiście agent ma elastyczną możliwość doboru ryzyk czy też sum ubezpieczenia odpowiednio do potrzeb konkretnego klienta.

Jak wygląda strategia cenowa Wefoxa?

– Wefox ma rosnąć rentownie. Oferta jest i pozostanie atrakcyjna rynkowo dla segmentu klientów i miejsc, w których upatrujemy swojej szansy. Mamy narzędzia do tego, żeby sprawdzać, które produkty są rentowne w danych segmentach, np. polisy komunikacyjne czy mieszkaniowe, oraz jak wyceniać ryzyko w odniesieniu do poszczególnych klientów.

Wybraliśmy odpowiedni segment klientów, dla którego oferta powinna być atrakcyjna. Przykład? Klienci indywidualni w wieku 30+, posiadający samochód od dwóch lat, z dobrą historią szkodowości. Ale nie ścigamy się, aby być zawsze najtańsi. To nie byłaby dobra droga.

Jak się rozwija współpraca z agentami? Jakie są Wasze cele w tym zakresie?

– Naszym celem jest trwałe wzmacnianie działalności Wefoxa na polskim rynku. W związku z tym, że oferta jest przygotowana dla mieszkańców zarówno mniejszych, jak i większych miejscowości, chcemy z siecią dystrybucji dotrzeć we wszystkie zakątki Polski. Jeszcze w tym roku planujemy dojść do poziomu 10 tys. zarejestrowanych agentów. Jesteśmy prawie w połowie drogi do tego celu, ale potencjał mamy jeszcze bardzo duży, więc myślę, że go zrealizujemy, nawet z nawiązką.

W zeszłym roku koncentrowaliśmy się na rozwoju współpracy z agencjami o zasięgu ogólnopolskim. Rozpoczęliśmy działalność w Polsce z multiagencją Unilink, a w ciągu roku dołączyły Multiagencja Conditor, Diamond Finance, Ubezpieczenia od A do Z, Arrant, Superpolisa oraz RESO. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi dużymi pośrednikami.

Po tym, jak rozwinęliśmy relacje z sieciami ogólnopolskimi, jesteśmy gotowi, żeby zaprosić do współpracy każdego agenta w Polsce. Chcemy, aby ubezpieczenia marki Wefox były szeroko dostępne. Rozpoczynamy więc drugi etap budowy sieci dystrybucji, czyli współpracę z niezależnymi, średnimi i mniejszymi multiagencjami.

Zapraszam do kontaktu przez Strefę Agenta na www.unext.pl; można też napisać do nas na agenci@unext.pl lub zadzwonić pod numer 22 123 55 31. Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy, ze wszystkimi na pewno się skontaktujemy.

Bezproblemowa współpraca brzmi obiecująco. Co oznacza w praktyce?

– Nasz system jest dość łatwy i czytelny w obsłudze, a poza tym umożliwia zdobycie bardzo wielu informacji – każdy agent ma możliwość sprawdzenia, co kryje się pod danym zakresem ubezpieczenia, pod danym ryzykiem, zapoznając się z podpowiedziami systemu. Mamy przeznaczoną dla agentów infolinię, szybko reagujemy i rozwiązujemy problemy.

Słuchamy agentów, bierzemy pod uwagę ich sugestie i wyciągamy wnioski z ich opinii. Wiele zmian i usprawnień w systemie i ofercie wynikało właśnie z rekomendacji agentów. Oni to doceniają i za tę otwartość chciałbym im serdecznie podziękować.

Poza tym wykazaliśmy się sprawnością w likwidacji szkód, czyli obszarze newralgicznym, na który zwracają uwagę zarówno agenci, jak i klienci. Nasi menedżerowie regionalni działają blisko agentów, przedstawiają filozofię działalności Wefoxa. Wraz z zespołem wsparcia agentów dbają też na co dzień o to, aby współpraca układała się bezproblemowo i rozwijała z sukcesem dla każdej ze stron. To jest bardzo ważny element, bo wszyscy wiemy, że biznes ubezpieczeniowy jest biznesem relacyjnym. Stworzyliśmy też dla agentów Strefę Unext.

Co to jest Strefa Unext?

– Grupa na Facebooku, dzięki której wszystkie osoby, które posiadają dostęp do systemu, czyli wszyscy nasi agenci, mają możliwość zadawania pytań, wymienienia się opiniami, poglądami, pomysłami. Za jej pomocą sprawnie kontaktujemy się z agentami, udzielamy informacji, ale też zamieszczamy nowości, ciekawostki dotyczące Wefoxa i rozwoju usług świadczonych przez Unexta.

Serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze do Strefy nie dołączyli. Jesteśmy tam wszyscy dla Was obecni i dostępni.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka


POBIERZ | SUBSKRYBUJ W iTUNES | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY