Węgierski sąd oddalił odwołanie VIG od weta w sprawie przejęcia Aegon

0
528

20 września Vienna Insurance Group (VIG) została poinformowana, że jej wniesiona wspólnie z Aegon skarga na decyzję węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych blokującą przejęcie tamtejszego biznesu Holendrów została oddalona przez Sąd Metropolitalny w Budapeszcie. Grupa zapewnia, że nadal prowadzi rozmowy z węgierskim Ministerstwem Finansów.

6 kwietnia 2021 r. VIG otrzymała dekret węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych blokujący planowaną akwizycję spółek Aegon na Węgrzech przez spółkę zagraniczną. Grupa wspólnie z Aegonem wystąpiła na drogę prawną prawne przeciwko tej decyzji i 5 maja złożyła skargę do Sądu Metropolitalnego w Budapeszcie.

– W ciągu najbliższych 30 dni odwołamy się od decyzji Sądu Metropolitalnego w Budapeszcie do węgierskiego Sądu Najwyższego. Niezależnie od tego kontynuujemy konstruktywny dialog z Ministerstwem Finansów w celu wyjaśnienia możliwości pozytywnego zakończenia przejęcia – skomentowała CEO VIG, Elisabeth Stadler.

Vienna Insurance Group podpisała z Aegon NV umowę nabycia działalności ubezpieczeniowej Aegon na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Turcji 29 listopada ubiegłego roku. Na jej mocy VIG miała przejąć towarzystwa ubezpieczeń majątkowych i na życie Aegon, a także fundusze emerytalne, spółki zarządzające aktywami oraz usługowe. Według danych za 2019 rok wolumen przejmowanych składek towarzystw ubezpieczeniowych w czterech krajach stanowił równowartość około 600 mln euro, natomiast ich zysk netto to ok. 50 milionów euro. Najcenniejsze aktywo to Aegon na Węgrzech, który w momencie transakcji zajmował 3. miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych i 7. na rynku ubezpieczeń na życie Z 389 mln euro wypracowanymi w 2019 roku zakład odpowiadał za dwie trzecie przypisu przejmowanych biznesów. 

Wartość transakcji wyniosła 830 mln euro. Przejęcie wymagało niezbędnych zgód regulatorów oraz urzędów antymonopolowych. Zamknięcie transakcji miało nastąpić w drugiej połowie 2021 roku. Tymczasem 6 kwietnia po południu VIG została poinformowana przez węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że nie wyrazi ono zgody na przejęcie lokalnych spółek Aegon, co było zaskoczeniem dla obu stron transakcji.

Niedługo później Bloomberg poinformował, że grupa wpadła na pomysł na przezwyciężenie oporu węgierskiego rządu. Według proszących o anonimowość źródeł informacji agencji, strona austriacka rozważała zaproszenie węgierskiego partnera do udziału transakcji. Według dwóch anonimowych informatorów z węgierskiej branży finansowej, gdyby zakończyła się ona fiaskiem, to istnieje grupa potencjalnych kontrahentów, m.in. węgierski ubezpieczyciel Cig Panonia Nyrt, którzy są postrzegani jako gotowi do zastąpienia VIG w roli inwestora dla Aegon.

W sierpniu na przejęcie zgodziła się Komisja Europejska.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl