Więcej Allianza w PZU

0
718

PTE Allianz Polska zwiększyło swój udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w PZU SA powyżej 5% łącznie przez fundusze zarządzane przez towarzystwo, tj. Allianz Polska Otwarty OFE, Allianz Polska DFE oraz Drugi Allianz Polska OFE – podał PZU w komunikacie.

Obecnie łączny udział funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA wynosi 5,58%. Wzrost udziału to efekt połączenia towarzystwa z Aviva PTE Aviva Santander, które 30 grudnia ubiegłego roku   zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(AM, źródło: PZU, Allianz)