Wielka Brytania: Rezygnacje z ubezpieczeń podróży i polis dla zwierząt

0
495

Ponad 11% klientów ubezpieczeń podróżnych w Wielkiej Brytanii odwołało swoją polisę w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ramach oszczędności ze względu na kryzys kosztów życia. Jednocześnie 9% ubezpieczających zwierzęta domowe i 4,8% klientów ubezpieczeń mieszkaniowych podjęło takie same działania – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Global Data wśród konsumentów ubezpieczeń w 2022 r.

– Nacisk na obniżenie standardów życia w Wielkiej Brytanii zmusza wielu konsumentów do zmiany swoich nawyków wydatkowych w dającym się we znaki kryzysie kosztów życia – komentuje Benjamin Hatton, analityk ubezpieczeniowy w Global Data.

Ponad 41% konsumentów, którzy zrezygnowali ze swoich polis podróżnych, potraktowało to jako środek służący zmniejszeniu kosztów. Pandemia również oddziałuje na plany podróży i 29% rezygnujących z polisy wyjaśnia, że podróżują rzadziej niż przedtem. Według ankiety 50% konsumentów, którzy zrezygnowali z ubezpieczenia zwierzęcia domowego, zrobiło to, by zmniejszyć koszta. Dalsze 10,2% właścicieli rozważa rezygnację z polisy ubezpieczenia zwierzęcia, jako że inflacja skłania coraz większą liczbę konsumentów do podjęcia istotnych działań oszczędnościowych.

– W wypadku rezygnacji z ubezpieczenia domu najczęściej podawanym powodem znowu było cięcie kosztów – 44,4% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. Ponieważ praca zdalna pozostaje wyraźnym trendem od początku pandemii, niektórzy konsumenci rezygnują z polisy, tłumacząc, że spędzają więcej czasu w domu. Jako powód decyzji o rezygnacji czynnik ten podało 17,9% respondentów rezygnujących z polisy – wyszczególnia Benjamin Hatton.

(AC, źródło: Global Data)