Wielka Brytania: Sześciu ubezpieczycieli wypłaci odszkodowania BI za pandemię

0
1176

15 stycznia brytyjski Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym uznał, że przedsiębiorstwa posiadające określone ubezpieczenia przerw w działalności (business interruption, BI) mogą liczyć na odszkodowanie za straty spowodowane przerwami w działalności związanymi z koronawirusem. Tym samym sąd przychylił się do argumentów podniesionych w apelacji brytyjskiego nadzoru finansowego (FCA) w imieniu ubezpieczających.

Sheldon Mills, dyrektor wykonawczy ds. konsumentów i konkurencji FCA stwierdził, że  wyrok usuwa wiele przeszkód dla roszczeń ubezpieczających. – Będziemy współpracować z ubezpieczycielami, aby upewnić się, że teraz szybko będą spłacać roszczenia, które zgodnie z orzeczeniem powinny zostać wypłacone, dokonując płatności okresowych, jeśli to możliwe. Ubezpieczyciele powinni również bezpośrednio i szybko komunikować się z ubezpieczającymi, których dotyczy orzeczenie, w celu wyjaśnienia dalszych kroków – powiedział. – Jak wskazywaliśmy od początku tej sprawy, liczą na to dziesiątki tysięcy małych firm, od których zależne są potencjalnie setki tysięcy miejsc pracy – dodał.

Wyrok kończy postępowanie z powództwa w sprawie testowej wniesionego przez FCA, który chciał rozstrzygnąć niejasności dotyczące postanowień umownych w ubezpieczeniach BI. Zostały one zidentyfikowane w toku analizy 21 sformułowań w umowach ubezpieczenia oferowanych przez ośmiu ubezpieczycieli.  FCA uznał, że w tej sprawie występuje ważny interes publiczny, gdy zidentyfikował 370 tys. ubezpieczających posiadających 700 rodzajów polis wystawionych przez 60 ubezpieczycieli, na które może mieć wpływ wynik sprawy testowej.

Nadzór argumentował, że znajdujące się w 21 analizowanych sformułowaniach umów BI klauzule „choroba” i „zapobieganie dostępu” w reprezentatywnej próbie 21 rodzajów polityki gwarantują posiadaczom polis ochronę w sytuacji wystąpienia koronawirusa.

W wyroku Sądu Najwyższego z września 2020 roku stwierdzono, że większość klauzul dotyczących chorób i niektórych klauzul zapobiegających dostępowi (12 z 21 podlegających testom FCA, z polis sześciu ubezpieczycieli) zapewnia ochronę oraz że pandemia i reakcja na nią rządu i opinii publicznej spowodowały straty z tytułu przerwy w działalności. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że ochrona może być dostępna w przypadku częściowego zamknięcia lokalu (jak również całkowitego) oraz nakazów przymusowego zamknięcia, które nie były prawnie wiążące. Uznał również, że dwa dodatkowe rodzaje polis QBE zapewniają ochronę.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: FCA, xprimm.com)