Wiener i Compensa razem w jednej spółce

0
1874

1 lipca nastąpiło oficjalne połączenie Wiener i Compensy. W wyniku fuzji powstało towarzystwo numer cztery w całej Vienna Insurnace Group. Podmiot prowadzi działalność pod marką Compensa.

– Celem połączenia Wienera i Compensy jest stworzenie silnej, efektywnej i konkurencyjnej organizacji, lidera w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Wspólnie tworzymy nową firmę, łącząc najlepsze zespoły i ich doświadczenie. Zaproponujemy klientom pełną gamę ubezpieczeń, dostęp w praktycznie wszystkich kanałach dystrybucji oraz efektywną i przyjazną obsługę. Mamy ambicję być pierwszym wyborem dla współpracujących z nami pośredników. Bardzo krótki, bo tylko 9-miesięczny proces połączenia bez wątpienia potwierdził, że nasi pracownicy są gotowi na nowe wyzwania i dobrze przygotowani do najbardziej wymagających zadań – komentuje Anna Włodarczyk-Moczkowska, która objęła stery połączonej firmy.

Nowa struktura

W związku z połączeniem została wdrożona nowa struktura organizacyjna spółki. Na czele sprzedaży detalicznej oraz marketingu stoi Anna Włodarczyk-Moczkowska. Za obszar biznesu korporacyjnego odpowiedzialny jest Adam Dwulecki, dotychczasowy prezes Wienera. Pionem produktów detalicznych zarządza Damian Andruszkiewicz. Za likwidację szkód, obsługę klienta oraz IT odpowiada Rafał Mosionek. Ireneusz Arczewski stoi na czele pionu finansowego, natomiast Marek Gołębiewski jest odpowiedzialny za proces transformacji spółki.

– Połączenie otwiera przed nami nowe możliwości i wzmacnia naszą pozycję na rynku. Dzięki niemu będziemy w stanie zagwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo i ochronę ubezpieczeniową, poszerzoną ofertę naszych produktów i obsługę na najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest dalsze ulepszanie szerokiej gamy dostępnych usług – wyjaśnia Adam Dwulecki, wiceprezes zarządu Compensy.

Dotychczasowe produkty korporacyjne Wienera dystrybuowane w kanele brokerskim będą od teraz sprzedawane pod marką Compensa, natomiast ubezpieczenia dla małego i średniego biznesu w sieci agencyjnej, podobnie jak produkty detaliczne Wienera, pozostaną pod pomarańczową marką.

Bez zmian dla obecnych klientów

Połączenie nie wpływa na warunki obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia, a zatem nie będzie wymagało żadnego działania ze strony klientów. Bez zmian pozostają dotychczasowe kanały komunikacji obsługi klientów Wienera. Compensa zaś przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Wienera, które wynikają z umów ubezpieczenia. Staje się też nowym administratorem danych osobowych. Połączenie nie ma również żadnego wpływu na wypłacanie odszkodowań. Wszystkie procedury zostają zachowane i proces ten postępuje bez zmian.

Fuzja nie wpływa na ofertę produktową obu spółek. Wiener stał się marką handlową, której właścicielem jest Compensa. Oznacza to, że produkty z dotychczasowej oferty obu spółek nadal będą dostępne.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl