Wiener: Niestabilne czasy nie zachęcają do wyjazdów na majówkę

0
800

W tym roku 45% uczestników badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Wiener wybierze wypoczynek w naszym kraju, a co dziesiąty wyjedzie za granicę. Obecna sytuacja związana z wojną w Ukrainie i inflacją nie jest obojętna dla co czwartego badanego, który zmienił swoje plany z tego powodu. Tylko co drugi wyjeżdżający za granicę i co piąty planujący wyjazd krajowy wykupi ubezpieczenie podróżne.

26% badanych zrezygnowało z majówkowych planów z powodu niesprzyjającej sytuacji polityczno-gospodarczej (wojna w Ukrainie, wysoka inflacja). Spośród nich 16% zrezygnowało z wyjazdu zagranicznego i zostanie w Polsce, a co dziesiąty zrezygnował z wyjazdu krajowego i spędzi weekend w domu. Swoich planów nie zmieniło 36% ankietowanych. Identyczny odsetek w ogóle nie planował wyjazdu na majówkę i podtrzymuje tę decyzję.

– Możemy zaobserwować zmiany planów w związku z niestabilną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Co czwarty Polak martwi się o swoje bezpieczeństwo i finanse, co przyczyniło się do rezygnacji z majówkowych planów. Tu straty mogą odczuć przede wszystkim hotelarze, dla których majówka jest symbolicznym rozpoczęciem sezonu turystycznego i szansą na większy zarobek – zauważa Rafał Juszkiewicz, ekspert Wiener.

Co drugi respondent planuje wydać na wyjazd mniej niż 1 tys. zł. w przeliczeniu na jedną osobę. 27% planuje zamknięcie wydatków w przedziale 1–2 tys. zł. na osobę, a 10% planuje przekroczyć kwotę 2 tys. zł na osobę.

Z badania Wiener wynika, że ankietowani często wybierają się na wyjazdy bez ubezpieczeń podróżnych. Ponad połowa planująca wyjazd w granicach kraju nie zamierza wykupić ubezpieczenia w związku z podróżą. Taki plan ma co piąty badany.

Co drugi badany wyjeżdżający za granicę planuje wykupić polisę podróżną. Z drugiej strony jednak 34% nie deklaruje takiego zamiaru.

– Analizując wyniki naszego badania, widzimy, że nadal wśród Polaków panuje przekonanie, że warto ubezpieczać głównie zagraniczne wyjazdy. Zaskakuje natomiast, że co trzeci badany decyduje się taki wyjazd bez wykupienia odpowiedniej polisy, narażając się tym samym na ewentualne wysokie koszty m.in. leczenia poza granicami Polski czy transportu medycznego do kraju. Taka polisa przydaje się również podczas wyjazdów w granicach naszego kraju, choć opieka medyczna w Polsce jest darmowa. W przypadku nieszczęśliwego wypadku wypłacimy odpowiednie świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w ramach określonego limitu zrefundujemy koszty leczenia wypadku poniesione poza państwową służbą zdrowia oraz pokryjemy szkody wyrządzone innej osobie w ramach ubezpieczenia OC – dodaje Rafał Juszkiewicz.

O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w dniu 20 kwietnia 2022 roku metodą CAWI na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 812 ankiet z reprezentatywną próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości.

(AM, źródło: Wiener)