Władze KNF spotkały się z biegłymi rewidentami

0
472

12 grudnia kierownictwo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego spotkało się z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe i sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR) zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji. Było to pierwsze spotkanie stacjonarne po przerwie spowodowanej pandemią.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich firm audytorskich, które przeprowadzały badanie sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji sporządzonych za rok 2022. 

Otwierając spotkanie, Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego KNF, zachęcił przybyłych do dialogu, w tym podzielenia się informacjami na temat doświadczeń i zidentyfikowanych ryzyk wynikających z przeprowadzania przez biegłych wstępnych badań sprawozdań za rok 2023.

Podczas spotkania omówiono m.in.:

  1. najważniejsze ustalenia, obserwacje, problemy z inspekcji przeprowadzonych w roku 2023 w zakładach ubezpieczeń oraz nadzoru bieżącego;
  2. aktualizację informacji na temat przeglądu dyrektywy Wypłacalność II oraz zmian sprawozdawczych;
  3. spostrzeżenia KNF po analizie sprawozdań z badania w kontekście ustaleń z bieżącego nadzoru i jakości sprawozdań finansowych oraz SFCR zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.

Biegli rewidenci poruszyli między innymi kwestie dotyczące możliwości zwiększania wykupów w zakresie produktów UFK, pojawiających się nowych ryzyk prawnych, wpływu zmiany stóp procentowych na wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wyczerpywania się sum gwarancyjnych.

Na zakończenie spotkania Krystian Wiercioch poinformował uczestników, że w pierwszym kwartale 2024 roku UKNF zaplanuje indywidualne spotkania z biegłymi rewidentami dotyczące badania sprawozdań wybranych zakładów. Zaprosił też na kolejne coroczne spotkanie z kierownictwem nadzoru w 2024 roku. 

Organizacja spotkań z biegłymi rewidentami ma na celu wzajemną wymianę informacji oraz zwiększenie wiarygodności danych prezentowanych w sprawozdaniach zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

(AM, źródło: KNF)