WRN: Lotniczo-kosmonautyczne partnerstwo z Mitiga Solutions

0
685

Willis Research Network (WRN) ogłosił nowe partnerstwo z Mitiga Solutions. W jego ramach oba podmioty zaoferują klientom z branży lotnictwa i kosmonautyki prognozę dotyczącą chmur pyłu wulkanicznego i burz piaskowych w celu optymalizacji zarządzania ruchem powietrznym.

Nowe partnerstwo ma umożliwić liniom lotniczym, lotniskom i powiązanym organizacjom zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym przewidzenie, a także łagodzenie wpływu naturalnych zagrożeń dla zarządzania ruchem powietrznym i działań lotniczych. Pył wulkaniczny, burze piaskowe i pył mineralny to podstawowe zagrożenia dla linii lotniczych, mające wpływ na bezpieczeństwo lotu, trasy samolotów, infrastrukturę i trwałość silników. Mitiga Solutions potrafi niemal w czasie rzeczywistym ocenić zakres i wysokość wpływu tych zagrożeń, na każdym etapie eksploatacji samolotu, jak również w sytuacjach awaryjnych, przed wystąpieniem danego zdarzenia (w celu wczesnego ostrzegania i skutecznego zarządzania awarią). Takie zdolności modelowania można również wykorzystać w celu testowania i zwiększania gotowości. Oczekuje się, że podobne postępy pomogą zainteresowanym łagodzić ekspozycję, przekierowywać samoloty, zmniejszać liczbę opóźnionych i odwołanych rejsów oraz powiązane z tym straty gospodarcze.

Andrew Hall, dyrektor ds. relacji z klientem w dziale ryzyka i strategii Willis Towers Watson mówi: – Jest to doskonały przykład inwestycji i innowacji opartych na współpracy oraz determinacji Willis Towers Watson w kierunku zrozumienia ryzyka związanego z takim stałym zagrożeniem. Co najważniejsze, chodzi o zrozumienie, jak zmniejszyć jego wpływ i koszt dla ekosystemu lotnictwa i zwiększyć bezpieczeństwo, wydajność i zaufanie do tak ważnego strategicznie, ale wrażliwego sektora.

Dr Rosa Sobradelo, starszy kierownik badań dla ryzyk związanych z ziemią WRN, mówi: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa z Mitiga Solutions w tak ważnej inicjatywie, która zapewnia cenną analizę danych naszym klientom z sektora lotnictwa i kosmonautyki. Dzięki temu WRN wysuwa się na czołówkę nauki stosowanej w obszarze ryzyka wulkanicznego i odzwierciedla zaangażowanie firmy Willis Towers Watson w dostarczanie zindywidualizowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania.

Dr Alex Martí, prezes Mitiga Solutions dodaje: W krótkim czasie Mitiga Solutions udało się wywrzeć ogromny wpływ na branżę lotnictwa, przedstawiając rozwiązania w czasie rzeczywistym i predykcyjne, umożliwiające mitygowanie wpływu zagrożeń atmosferycznych dla różnych uczestników sektora lotnictwa. Partnerska współpraca w sercu naszej działalności oraz praca z Willis Towers Watson umożliwia nam pracę na większą skalę i gromadzenie argumentów na rzecz standardów w zakresie wykorzystania modeli predykcyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.

(AM, źródło: Willis Towers Watson)