Wsparcie dla ubezpieczeń należności czeka na decyzję Senatu

0
485

Senat pracuje nad ustawą o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym pandemii Covid-19. Akt został przyjęty przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w wersji przesłanej z Sejmu, jednak podczas posiedzenia Izby Wyższej zgłoszono poprawkę o charakterze legislacyjnym, w efekcie czego ustawa została odesłana do komisji.

Przegłosowanie ustawy przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych poprzedziła krótka dyskusja. Senator Paweł Arndt pytał o zasadność użycia w art. 3 i 4 sformułowania o tym, że „Rada Ministrów może przyjąć program wsparcia, Skarb Państwa może zobowiązać się do przejęcia ryzyka ubezpieczeniowego”. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk wyjaśniała, że taki tryb został przyjęty ze względu na brak wiedzy o tym, w jaki sposób będzie rozwijać się pandemia. – Jeżeli będzie korzystna sytuacja gospodarcza, to wtedy oczywiście nie będziemy tego uruchamiać – wyjaśniła.

Podczas posiedzenia komisji głos zabrał również Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W swojej wypowiedzi zadeklarował pełne poparcie PIU dla ustawy. Zwrócił też uwagę, że według takiej metody, jaką wprowadza regulacja, tj. poprzez reasekurację państwa, realizowana jest pomoc w większości krajów Unii Europejskiej.

Senatorowie oraz Biuro Legislacyjne Senatu nie zgłosili poprawek do ustawy w wersji przesłanej z Sejmu. Za przyjęciem aktu głosowało sześciu członków komisji. Nikt nie był przeciwko ani nie wstrzymał się od głosu. Senatorem sprawozdawcą wybrano Ryszarda Świlskiego. Podczas popołudniowego posiedzenia Izby Wyższej żaden z senatorów nie zabrał głosu. Mimo to ustawa została odesłana do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, gdyż pisemny wniosek o charakterze legislacyjnym złożyła do protokołu senator Gabriela Morawska-Stanecka. Głosowanie nad ustawą ma odbyć się pod koniec posiedzenia Izby Wyższej.

Przepisy ustawy umożliwią ubezpieczanie przez polskie firmy należności z kredytu kupieckiego w większym niż dotychczas zakresie. Przewidywany przez akt instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

Ustawa zakłada, że reasekuracja dotyczyć będzie krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia  – 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych przez zakłady dotyczących wspomnianych należności w zamian za 80% składki brutto. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności, równej 243,75% składki przypisanej brutto w tym segmencie w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% wartości odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl