WTW: Niskie wolumeny fuzji i przejęć w 2023 roku

0
738

Globalna aktywność w zakresie fuzji i przejęć (M&A) wyhamowała w ostatnich trzech miesiącach 2023 r., a kupujący mieli trudności z osiągnięciem wartości dodanej – wynika z Kwartalnego Monitora Transakcji (QDPM) autorstwa WTW.

W oparciu o wyniki cen akcji autorzy opracowania obliczyli, że spółki finalizujące transakcje fuzji i przejęć w IV kwartale osiągnęły wyniki gorsze od szerszego rynku o 13,6 punktów procentowych w przypadku przejęć o wartości powyżej 100 milionów dolarów. Wynik ten jest najniższy w historii dla jakiegokolwiek kwartału od 2008 r. Co więcej, następuje po spadku o 8,7 pp. w poprzednim kwartale.

Globalny wolumen transakcji spadł w całym ubiegłym roku o 27%, do poziomu 619 zakończonych transakcji, wobec 853 takich zdarzeń w 2022 r., co było spowodowane utrzymującą się inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i niestabilnością geopolityczną. Liczba dużych transakcji, tj. o wartości powyżej 1 mld dol., spadła o 30%, z poziomu 208 transakcji zakończonych w 2022 r. do 145 w 2023 r. WTW podkreśla, że ta obniżka wpisuje się w trend spadkowy zapoczątkowany w 2020 r. W 2023 roku odnotowano też 11 megatransakcji o wartości ponad 10 mld dol., wobec 15 w 2022 r. Liczby te mogą wskazywać na ustabilizowanie się nowego poziomu bazowego i powrót do wolumenów sprzed pandemii.

– To było trudne 12 miesięcy. Konflikt geopolityczny, obawy przed recesją, rosnące stopy procentowe i wysoki koszt kapitału odcisnęły piętno na transakcjach fuzji i przejęć – twierdzi Jana Mercereau, szefowa Corporate M&A Consulting z brytyjskiego oddziału WTW. – Potencjał zakłóceń w 2024 r. pozostaje znaczny, zaostrzony przez napięty kalendarz wyborczy i skomplikowany krajobraz regulacyjny, które przełożą się na to, że transakcje będą utrudnione, ściślej kontrolowane i bardziej rozciągnięte w czasie. Ale pomimo tych przeciwności, inflacja i koszty finansowania wydają się stabilizować, a rekordowe zasoby „dry powder”, czekającego na wykorzystanie, pozwalają oczekiwać ożywienia aktywności w 2024 roku. Tymczasem, w obliczu ściślejszej kontroli transakcji, ich powodzenie będzie bardziej niż kiedykolwiek zależeć od zachowania wysokiego stopnia ostrożności, skupienia się na podmiotach najlepiej dopasowanych i rzetelnej analizy due diligence.

Po trudnym i niestabilnym roku 2023 na rynku fuzji i przejęć, widzimy pozytywne ożywienie. Inflacja i koszty finansowania wydają się stabilizować, a rekordowe zasoby „dry powder” czekającego na wykorzystanie, pozwalają oczekiwać większej aktywności w 2024 roku – komentuje Magdalena Kluczek, dyrektorka Działu M&A Willis Towers Watson Polska.

(AM, źródło: WTW)