WTW: Polscy pracodawcy chcą poprawić komunikację dotyczącą polityki benefitów

0
839

Ponad 80% polskich pracodawców ma wątpliwości, czy właściwie przekazuje pracownikom informację na temat benefitów pracowniczych. Blisko 60% uważa, że ich obecny pakiet benefitów nie jest skuteczny w utrzymaniu i pozyskaniu utalentowanych pracowników. Większość pracodawców deklaruje plany wprowadzenia zmian, które pozytywnie wpłyną na doświadczenia zatrudnionych – wynika z ostatniego Badania Trendów w Benefitach (Benefits Trends Survey) przeprowadzonego przez WTW.

Ponad połowa pracodawców podjęła już działania mające na celu zapewnienie większego wsparcia przy podejmowaniu decyzji przez pracowników oraz stosuje różnorodne formy komunikacji, pozwalające na lepsze zrozumienie różnych opcji i kosztów przy wyborze świadczeń. Jedynie 14% badanych wykorzystuje komunikację ukierunkowaną na konkretne grupy pracownicze. Wśród planowanych przez pracodawców działań ponad 40% zapowiada wdrożenie rozwiązań cyfrowych i innych narzędzi i usług, które pomogą pracownikom w zrozumieniu programu oraz wyborze najlepszej opcji.

– Jedna z najczęstszych skarg, jakie otrzymujemy od pracodawców, dotyczy obszaru Employee Experience – tego, że pracownicy nie rozumieją i nie doceniają pakietu benefitów, i nasze badanie potwierdza to i pokazuje, że obszar doświadczenia pracowników (Employee Experience) jest w rzeczywistości jednym z wymiarów, w których pracodawcy ocenili siebie jako najmniej efektywnych wskazuje Cezary Jaźnicki, dyrektor Departamentu Health&Benefits Willis Towers Watson Polska. – Pracodawcy planują inwestować w platformy cyfrowe, ponieważ technologia nadal ewoluuje w szybkim tempie i będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę, jeśli chodzi o politykę benefitów w organizacji. Pokolenie Z będzie stanowić prawie 30% globalnej siły roboczej do 2025 roku i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT dostosowanych do tej grupy, jest koniecznością – dodaje.

Pracodawcy dążą do polepszania swoich programów benefitów w zakresie poprawy zdrowia psychicznego pracowników, natomiast obecnie koncentrują się programach opieki medycznej (68%) oraz aspektach związanych z elastyczną organizacją pracy. Jednak głównym motywem stojącym za poprawą polityki benefitów jest konkurencja na rynku pracy, co deklaruje 88% respondentów w Polsce. 

O badaniu:

W badaniu Benefit Trends Survey 2023 autorstwa WTW w okresie od 1 marca do 14 kwietnia 2023 r. uczestniczyło ponad 5000 pracodawców na wszystkich rynkach oraz 117 firm w Polsce z różnych branż, przy czym w 75% były to korporacje międzynarodowe.

(AM, źródło: WTW)