WTW: Rośnie rola ESG w programach wynagrodzeń europejskiej kadry kierowniczej

0
454

Na wszystkich rynkach, w tym w Europie można zaobserwować rosnącą tendencję do uwzględniania wskaźników dotyczących środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w planach motywacyjnych dla kadry kierowniczej – wynika z globalnego badania przeprowadzonego niedawno przez WTW.

W Europie 93% spółek notowanych w głównych indeksach giełdowych w swojej tegorocznej sprawozdawczości ujawniło, że zawarło co najmniej jeden wskaźnik ESG w planach motywacyjnych dla kadry kierowniczej W poprzednim roku było to 90%, a zaledwie trzy lata temu – jedynie 75%. W Europie najszybszy wzrost dotyczy długoterminowych planów motywacyjnych (LTI), w których większość krajów europejskich uwzględnia obecnie co najmniej jeden wskaźnik ESG. Na ten trend składa się głównie przyjęcie wskaźników środowiskowych i klimatycznych, których rozpowszechnienie wzrosło z 21% w 2020 r. do 56% w 2023 r. Natomiast, jeśli chodzi o krótkoterminowe plany motywacyjne (STI), 88% firm uwzględnia w nich przynajmniej jeden wskaźnik ESG (85% w zeszłym roku).

Najbardziej rozpowszechnionymi wskaźnikami ESG stosowanymi przez europejskie firmy w planach motywacyjnych – 87% wskazań – są te z obszaru społecznego, które obejmują wiele podkategorii, w tym kapitał ludzki i obsługę klienta. 80% firm uwzględnia wskaźniki środowiskowe, które odnoszą się do takich obszarów, jak zmiany klimatu, redukcja emisji dwutlenku węgla i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. 62% firm stosuje wskaźniki związane z ładem korporacyjnym, które koncentrują się na obszarach takich jak zarządzanie ryzykiem i społeczna odpowiedzialność biznesu.

– Nic nie wskazuje na to, by zainteresowanie firm powiązaniem planów motywacyjnych dla kadry kierowniczej ze wskaźnikami ESG miało słabnąć – mówi Richard Belfield, lider ds. Executive Compensation & Board Advisory Practice WTW. – Wręcz przeciwnie, okazuje się, że firmy z niektórych branż, takich jak IT i dobra konsumpcyjne, które wcześniej unikały stosowania wskaźników ESG, dołączają teraz do szerszego trendu i zmniejszają lukę w stosunku do innych branż. Ciągły wzrost, który obserwujemy w tym obszarze, odzwierciedla dążenie firm z różnych rynków i krajów do zaprezentowania interesariuszom, w jaki sposób priorytety ESG są osadzone w ich strategii biznesowej oraz że są wykorzystywane jako kluczowy miernik wyników pozafinansowych.

Według Krzysztofa Gugały, dyrektora Działu Praca i Wynagrodzenia WTW Consulting, koncentracja na kryteriach ESG w programach wynagrodzeń dotyczy w Polsce nie tylko firm notowanych na giełdzie, ale też stopniowo rozpowszechnia się również w innych segmentach. Obok pracodawców z sektorów tradycyjnie zwracających uwagę np. na kwestie emisji zanieczyszczeń i CO2, jest to również na przykład sektor usług profesjonalnych, w tym agencje reklamowe i media.

(AM, źródło: WTW)